650 lat Kochłowic Źródło: "wiadomosci24.pl", Adam Podgórski, 18.10.2012

 
 Wydawnictwo::  Ruda Śląska: Stowarzyszenie Geniu Loci
 Tytuł::  650 lat Kochłowic. Źródła i materiały do dziejów miejscowości
 Autor::  praca zbiorowa / pod red. Marcina Smierza
 Rok wydania::  2012
 Stron::  245
 Okładka::   (zobacz zdjęcie)

     Uraduje kochłowiczan i wszystkich rudzian, pasjonatów przeszłości miasta i miejscowości, niegdyś samodzielnych, obecnie tworzących wspólnie Rudę Śląską. Tytuł „650 lat Kochłowic. Źródła i materiały do dziejów miejscowości”.

     Pomysł jej napisania narodził się przed trzema laty, podczas obchodów 650-lecia Kochłowic, zorganizowanych pod egidą Stowarzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca – mówi Przemysław Noparlik. - Odbyła się wtedy konferencja popularno-naukowa, a większość wygłoszonych referatów znalazła się w treści opracowania.

     Redakcji materiałów doskonal Marcin Smierz, we współpracy z Marcinem Jarząbkiem, Przemysławem Noparlikiem, Magdaleną Hadałą, Edytą Gliwicką, Janem Kołodziejem, Andrzejem Wrożyną i Krzysztofem Rduchem. Przychylne recenzje popełnili dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz i dr Bogdan Kloch.

     Książkę inicjuje wyczerpujące kalendarium najważniejszych wydarzeń w dziejach Kochlowic.

     W rozdziale I. opublikowano referaty konferencyjne: Jacka Pierzaka: Średniowieczny gródek stożkowy w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach; Marcina Smierza: Początki parafii kochłowickiej; Anny Badury: Kochłowiczanie w wiekach XVII – XIX; Przemysława Noparlika: Górnictwo węglowe na terenie Kochłowic do 1945 r.; Małgorzaty Pietrzak: Co w komodzie piszczy? Czyli przyczynek do tropienia górnośląskich strojów na przykładzie kochłowickich chłopionek; Przemysława Noparlika: Kościół Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach projektu Ludwiga Schneidera oraz Jana Kołodzieja: Historia kolejnictwa na terenie Kochłowic.

     Część II. książki zawiera Ludwiga Tunkla, Franciszka Szulca, Jana Bonifacego Wyplera, Wilhelma Pluty i Pelagii Kwapulińskiej.

     Szczególnie pozyteczna i zajmująca, bogata w informacje jest część III. zatytułowana: Źródła i materiały, pomieszczająca wypisy z dawnych dokumentów, regestrów, protokółów wizytacyjnych, urbarzy i kronik. Dodatkiem są listy kochłowiczan poległych w wojsku niemieckim podczas I wojny światowej, wykazy kochłowiczan wymienionych w księdze gończej Gestapo z 1939 r. oraz spis żołnierzy niemieckich poległych w styczniu 1945 r. na terenie parafii kochłowickiej.

     Akcent końcowy, osobisty i liryczny, to wspomnienia Ireny Urbiczek: Ulice mojego dzieciństwa. Kochłowice w latach 50 XX wieku, Dopełnieniem wyjątkowego opracowania są: Kronika Kochlowic Antoniego Mańki, zdjęcia archiwalne i współczesne oraz wybrane mapy nawiązujące do dziejów Kochłowic i okolicy. Nie zabrakło informacji o Stowarzyszeniu Genius Loci – Duch Miejsca.

     Adam Podgórski

Źródło: wiadomosci24.pl