Amiga 4000
    Amiga
(hiszp. la amiga – przyjaciółka)
Popularna marka komputerów produkowanych przez firmę Commodore.
System operacyjny AmigaOS

Amiga (hiszp. amiga – przyjaciółka) – popularna marka komputerów produkowanych między innymi przez firmę Commodore. Po bankructwie Commodore marka została przejęta przez firmę Escom[1], a następnie przez Gateway. W końcu wyłoniła się samodzielna firma Amiga INC, która po bankructwie sprzedała wszelkie prawa firmie KMOS. Z kolei KMOS zmieniło nazwę na Amiga Inc.

Systemem operacyjnym Amigi jest AmigaOS z interfejsem Workbench. W momencie wydania AmigaOS był jednym z pierwszych systemów wielozadaniowych na komputery osobiste, znacznie przewyższający pod tym względem systemy operacyjne produkowane w tamtych latach na przykład przez Microsoft.

Przez lata system Amigi stale ewoluował. Najbardziej znaczące zmiany nastąpiły przy wydaniu wersji 3.x, która w wersji 3.9 była ostatnią obsługującą procesory linii 68k. Wersja 4 systemu została przepisana całkowicie pod procesory PowerPC i jest nadal rozwijana przez firmę Hyperion Entertainment. Obecnie najnowsza wersja systemu operacyjnego to AmigaOS 4.1 Final Edition. Najnowsza wersja AmigaOS 4.1 działa bezpośrednio na procesorach PowerPC, i jest kontynuacją poprzednich wersji systemu AmigaOS (od 1.x do 3.x) – opierając się na jego oryginalnych kodach źródłowych.

30 września 2009 roku, obie firmy podpisały ugodę, na mocy której firma Hyperion Entertainment otrzymała de facto wyłączne i wieczyste prawa do wykorzystywania i modyfikacji systemu operacyjnego AmigaOS 3.1 w ramach rozwoju kolejnych, tworzonych przez siebie wersji AmigaOS 4 i późniejszych[6], oraz do samej nazwy Amiga OS.Źródło: Wikipedia.pl

Hosted by exec.pl