Jan Wypler
(1890-1965) Materiały do bibliografii


    Prace autorskie (ułożone chronologicznie)
 • J. Kochanowski, J. Wypler, „Most" (1920), nr 12, s. 6, zawiera fragm. „Trenów" w tł. na niem.
 • Zu den Liedern Kochanowskis „Most", (1920), nr 10, s. 5
 • J. Kasprowicz, „Most", (1920), nr 11, s. 4-5, zawiera tekst wiersza Kasprowicza „Dies Irae" w tł. na niem.
 • Stanisław Wyspiański „Most", (1920), nr 12, s. 6
 • Stanisław Wyspiański „Meleager"; J. Wypler „Most", Jg. 2, nr 10 (1921), s. 112-113
 • J. Kasprowicz, Romantiker des Schmerzes und Sänger der modernen Seele; J. Wypler, „Most", Jg. 2, nr 11 (1921), s. 26-28
 • Polnische Facecyen aus dem Jahre 1624; J. Wypler „Most", Jg. 2, nr 4 (1921), s. 40
 • Proben aus Julius Słowacki „Most", Jg. 2, nr 13 (1921), s. 146-148 Zawiera wiersz „Mnich" w tł. na niem.
 • Vom Geist der polnischen Dichtung. Cykl. [Cz.] 1 „Most", Jg. 2, nr 12 (1921), s. 134-136 Zawiera: [Cz.] 1. A. Mickiewicz
 • Von oberschlesischen polnischen Dichtern; J. Wypler. Cykl. [Cz.] 1-2 „Most", Jg. 2, nr 7 (1921), s. 75-76; nr 10, s. 110-111 Zawiera: [Cz.] 1. N. Bontzek, [Cz.] 2. Ks. Konstanty Damroth
 • Shakespeares Stellung zur Religion, (Geb. 23. April 1564, gest. 23. April 1616)> „Most", Jg. 3, nr 1 (1922), s. 6-7
 • Trophetische Berufung [wiersz], „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 127
 • Jean Jacques Rousseau Ansicht über die Regierung, „Most", Jg. 3, nr 3 (1922), s. 3-5
 • Zur Aufführung des Melodramas in 5 Akten in Kattowitz am 9. Mai, Pabryda [właśc. Gabriela] Zapolska: Kaśka Karyatyda [!] (Kätchen, die Karyatyde) „Most", Jg. 3, nr 3 (1922), s. 8
 • Zur Aufführung von Rydels: „Im Bann der bösen Geister" (Zaczarowane Koło), Teatr Polski Henryka Czarneckiego in Kattowitz „Most", Jg. 3, nr 2 (1922), s. 7
 • J. Ligoń, ein oberschlesischer Dichter, „Most", Jg. 3, nr 1 (1922), s. 5-6
 • Królewski Jedynak von Lucjan Rydel, Halka von Stanisław Moniuszko. Oj mężczyźni, oj mężczyźni von Kazimierz Zalewski [recenzje teatralne]; J. Wypler „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 125-126
 • Der Sohn [wiersz] „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 127
 • Sobiesciana ze Śląska „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku", t. 4 (1934), s. 202-211
 • Beiträge zur Geschichte des altoberschlesischen Rittergeschlechts der Wypler in der ehemaligen Herrschaft Pless. - Deutsche Ausgabe. - Katowice: im Selbstverlage des Verfassers, (1936), 99 s.; 24 cm Równol. tyt. w jęz. pol.
 • Kasprowicz a „Śląsk", „Rocznik Kasprowiczowski", (1936), s. 185-187
 • Li Tai Po - życie i twórczość poety; J. Wypler. - [Katowice b.w., po 1937]. [17] s.; il.; 23 cm
 • Kasprowicz, „Śląsk" i „Most", „Fantana", r. 1, nr 1 (1938), s. 11-12
 • Stosunki prawno-małżeńskie szlachty pszczyńskiej od XVI do XVIII wieku „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku", t. 6 (1938), s. 267-292
 • Cichej nocy myśli: jak czytać i tłumaczyć wiersze chińskie, Kochłowice [b.w.], (1938), [2], 15 s.; 22 cm
 • Nad słownikiem Domana Wielucha „Fantana", r. 2, nr 3 (1939), s. 9-11
 • Jak można łatwo nauczyć się po chińsku, Katowice [b.w.], (1939), 24 s., 21 cm, uzup. odb. z miesięczn. „Fantana". Tyt. i tekst pol.-niem.
 • Brzuch z brązu, czyli o tłumaczeniach z chińskiego, „Odra", r. 4, nr 27 (1948), s. 2, 4
 • Nowa sztuka Kuo-Mo-Żo; Jan Wypler, Aleksander Widera „Teatr", r. 7, nr 1 (1952), s. 5 Dramat „Czü Jüan"
 • Mi-tsy-kai-wei-czy szy sjuan. Il. „Nauczyciel", r. 2, nr 1/2 (1956), s. 15-16
 • Moja droga do Mickiewicza, „Śląsk Literacki", (1956), nr 16, s. 83-84
 • Najciekawszy „Most", „Kalendarz Śląski", (1957), s. 105-106 Dot. czasopisma „Most"
 • Córka króla żebraków (ze starych chińskich opowieści), Il. „Przemiany", r. 2 nr 15 (1957), s. 4
 • Mickiewicz als Dichter der „Ahnenfeier"; Jan Wipler [!], Mickiewicz-Blätter, (1965), H. 28, s. 14-25

    Tłumaczenia (ułożone chronologicznie)
 • Bhartrhari, Mądrość, miłość, wyrzeczenie, tł. z oryg. [sanskr.] Jan Wypler, Wrocław : [b.w.], (1919), [28] s.; 24 cm
 • Gedichte. Bd. 1-3, 6-8, 11, 13, [tł. z oryg. chiń. J. Wypler. - B.m.: b.w., ok. (1920)], 8 wol. (12, [4] s.; [18] s.; 14 s.; 24 s.; [13] s.; [2], 22, [2] s.; [10] s.; [16] s.); 23 cm
 • In Musse wandle ich am Fluss..., 78 Kurzgedichte, aus dem chiń. Orig. übers. und nachgedichtet von J. Wypler, [B.m. : b.w., ok. (1920)]. [2], XII s., [34] s., il. ; 24 cm
 • Staff L., Von der Süssigkeit des Leidens [wiersz], L. Staff ; Nachdichtung Jan Wypler „Most", (1920), nr 7, s. 5
 • Staff L. M., Der bleichen Jungfrau [wiersz] / Ludwig Staff; Nachdichtung Jan Wypler „Most", (1920), nr 7, s. 2
 • „Allerheiligster Gott! Allmächtiger Gott!"; uebertragen von Jan B. Wypler. [Cz. 1-3] „Most", Jg. 2, nr 4 (1921), s. 38-39; nr 5, s. 50-52; nr 6, s. 62-64
 • Winawer B., Totengespräche: Gespräche zwischen William Shakespeare und dem Griechen Aristophanes, autoris. Uebers. aus dem Poln. Jan Wypler „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 120-121
 • Żeromski S., Vergessen, autoris. Uebers. aus dem Poln. von Jan Wypler. [Cz. 1-3] „Most", Jg. 3, nr 2 (1922), s. 4-5; nr 3, s. 5-6; nr 4, s. 53-55
 • Słowacki J., Genesis aus dem Geiste, uebertragen aus dem Poln. von Jan Wypler. [Cz. 1] „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 115-117 Fragment
 • Kasprowicz J., Salome [wiersz]; mit Genehmigung des Dichters übertragen von Jan Wypler. [Cz. 1] „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 117-119 Fragment
 • Kasprowicz J., Salve Regina [wiersz], autorisierte Uebersetzung aus dem Polnischen von Jan Wypler „Most", Jg. 3, nr 5 (1922), s. 70-71 Fragment
 • Wen Tung, In Ruh schau ich das Treiben dieser Welt, aus dem chiń. Orig. übers. und nachgedichtet von J. Wypler. [Katowice, b.w., (1928)]. 19 s.; 20 cm
 • Staff L., Aus dem Tag der Seele, übertragen von J. Wypler. [B.m.: b.w., po (1930)]. [20] s.; 23 cm
 • Dschang Le, Vom linden Wind gewiegt wellt wonnesam Gedüft am Wall, Dschang Le; aus dem chiń. Orig. übers. und nachgedichtet von J. Wypler, [B.m., b.w., (1933)]. 23 s.; 20 cm
 • Pływamy przez życie jak we śnie. Antologia wierszy, tł. z oryg. chiń. Jan Wypler. [B.m. : b.w., ok. (1936)]. [2], 55 s., il.; 23 cm
 • Urok wdzięku kobiecego, wiersze chińskie, tł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler; il. i tekst wykonał Franciszek Zgraja. Katowice : [b.w., po (1936)]. - 26, [2] s., il.; 24 cm. Na prawach manuskryptu
 • Wyspiański S., Die Richter: Tragödie, von St. Wyspiański; autoris. Übers. aus dem Poln. von Jan Wypler. [Katowice]: Verlag von J. Wypler, [ok. (1937)]. VII, 59, [1] s.; 19 cm. Na prawach manuskryptu. Dedykacja autora dla Konstantego Matuszka. Wyd. w 100 numer. egz. - Egz. nr 5
 • Czuang Dze [= Zhuangzi], Myśli wybrane; przekł. z oryg. [chiń.] z wstępem, koment. i rozprawką „Tschuang-tse lebens, und seelenkundlich gesehen" Jan Wypler. Katowice: nakł. tygodnika „Kuźnica", (1937). 136 s.; 17 cm.
 • Wielka wiedza, przeł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler, Katowice, [b.w.], (1937). 15 s.; 23 cm
 • Li-Tai-Po, Wybór wierszy, Li Tai Po; [tł. z chiń.] Jan Wypler. [B.m. : b.w., po (1938)]. - 56 s.; 23 cm
 • Kasprowicz J., Hymnen, aus dem Poln. von Jan Wypler, [Warszawa, Polskie Towarzystwo Gestetner], (1938). XXV, [5], 75, [9] s.; 21 cm. Na prawach manuskryptu. Wyd. w 100 numer. egz. - Egz. nr 90 sygn. przez autora. Z księgozbioru Stanisława Gawełka
 • Już kwiaty śliwy w pełnym stoją rozkwicie. Ze zbioru „Manjo-szu", tł. z jap. J. Wypler; [literacka adapt. Ignacy Fik], Mysłowice [b.w.], (1939), [28] s., il.; 23 cm
 • Li-Tai-Po, ...od ludzi daleko, wybrane wiersze poety Li Taj Po, tł. z oryg. chiń. Jan Wypler. [Katowice : b.w., (1939)]. - [34] s., il.; 23 cm. Na prawach manuskryptu
 • Li-Tai-Po, Pieśni o winie, Li Taj Po, tł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler ; il. i tekst wykonał Franciszek Zgraja; [literacka transkr. Wilhelm Szewczyk]. Katowice : [Jan Wypler, (1939)]. - [19] s., il. ; 23 cm
 • Przysłowia, tł. z chiń. Jan Wypler. Katowice [b.w.], (1939). [23] s., 16 cm
 • To Szao-Ling, Wiersze chińskie, tł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler, [tekst wykonał Fr. Zgraja]. [Katowice, b.w., (1939)]. - 18 s., il.; 23 cm
 • Wang An-Szy, Wybór wierszy, tł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler; [przy adaptacji literackiej pierwszych 3 wierszy współprac. Aleksander Widera]. [Katowice, b.w., (1939)]. 12 s., il.; 23 cm. Na prawach manuskryptu
 • Wiersze chińskie, tł. z oryg. Jan Wypler; il. i tekst wykonał Zygfryd Janik; literacka współpr. Aleksander Widera [i in.]. Katowice, [Jan Wypler, ok. (1948)]. 72 s., il.; 29 cm
 • Błogi spokój. Wybór wierszy z czasów dynastii Sung, tł. z chiń. Jan Wypler; [znaki chińskie rys. Franciszek Zgraja]. Katowice, Helena Eichhorn-Wajdowa, (1949), [20] s.; 23 cm
 • Kuo Mo-Żo, Czü-Jüan [fragm. dramatu]; Kuo Mo-Żo; z oryg. chiń. przeł. Jan Wypler przy współpracy literackiej Aleksandra Widery, „Zeszyty Wrocławskie", R. 5, nr 2 (1951), s. 117-134
 • Czü Jüan: Na przekór troskom (fragment poematu), przekł. Jana Wyplera i Aleksandra Widery „Życie Literackie", r. 3, nr 25 (1953), s. 5
 • Kuo Mo-Żo, Po deszczu. W poszukiwaniu prawdy [wiersze], Kuo Mo-Żo, tł. z oryg. chiń. J. Wypler „Dziennik Zachodni", R. 11, nr 85 (1955), dod. „Świat i Życie", s. 2
 • Kuo Mo-Żo, Pochwała nowych Chin [wiersz]; Kuo Mo-Żo. Długi marsz I, Długi marsz II [wiersze]; Mao Tse-Tung, przekł. z oryg. Jana Wyplera; oprac. poetyckie Aleksandra Baumgardtena, Il. „Dziennik Zachodni", R. 12, nr 236 (1956), dod. „Perspektywy", s. 1
 • Kuo Mo-Żo, Po deszczu [wiersz], Kuo Mo-Żo, tł. z oryg. chiń. Jan Wypler „Przemiany", R. 2, nr 34 (1957), s. 8
 • Li-Tai-Po, Gdy nadchodzi wino [wiersz], Li Tai-Po; tł. z oryg. chiń. Jan Wypler „Przemiany", R. 2, nr 25 (1957), s. 8
 • Tu Fu, Do przyjaciela Wei Pa, Literata [wiersz], przeł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler „Przemiany", R. 2, nr 29 (1957), s. 8
 • Małżonek nikczemny i inne opowiadania chińskie, z chiń. tł. Jan Wypler. Katowice „Śląsk", (1958). 207, [3] s., [7] k. tabl. : il., err. ; 21 cm. Dedykacja autora dla Celestyna Kwietnia. Ze zbiorów Ireny i Celestyna Kwietniów w Katowicach
 • Kasprowicz J., Mein Abendlied; Nachdichtung von Jan Wypler „Mickiewicz-Blätter", (1964), H. 27, s. 232-238

    Biografie i opracowania twórczości (ułożone chronologicznie)
 • Widera A., Jan Wypler - uczony śląski, „Ogniwa", R. 4, nr 33 (1946), s. 5
 • Obrzud Z., Piękny i zapoznany żywot Jana Wyplera. Il., „Odra", R. 3, nr 5 (1947), s. 5-
 • Widera A., Jan Wypler. Il., „Ogniwa", R. 2, nr 52 (1947), nr 1 (1948), s. 8
 • Rakoczy J., Chińscy poeci i polski tłumacz - jubileusz pracy Jana Wyplera. - Il., Dziennik Zachodni. R. 4, nr 323 (1948), dod. „Świat i Życie", s. 1
 • Potemski T., Prof[esor] Jan Wypler: w pracowniach śląskich naukowców. - Il., „Trybuna Robotnicza", (1952), nr 29, dod. „Trybuna Tygodnia", s. 2
 • Sławińska I., W pracowni śląskiego sinologa. Il., Trybuna Robotnicza, (1954), nr 300, s. 3
 • Widera A., Jubileusz Jana Wyplera. Il., „Śląsk Literacki", (1954), nr 9, s. 155-159
 • Wypler J., Śląski uczony-prof. Jan Wypler jedyny w Polsce tłumacz poezji hinduskiej [wywiad], rozm. Irena Wiosna, „Wieczór", (1956), nr 110, s. 2
 • WYŻ: Jan Wypler, WYŻ [krypt.]. Il., „Odra", R. 2, nr 15 (1959), s. 1-2
 • Prof. Jan Wypler - sinolog, poliglota i tłumacz, uczył, działał i mieszkał w Bytomiu. Il., „Życie Bytomskie", (1961), nr 49, s. 1,5
 • Kosiński R, Jan Wypler. Il., „Poglądy", R. 2, nr 13 (1963), s. 18
 • Wilczek S., Jan Wypler - (wspomnienie pośmiertne), „Trybuna Robotnicza", (1965), nr 307, s. 3
 • Widera A., Niezwykły umysł, niezwykłe serce - wspomnienie o Janie Wyplerze, „Poglądy", R. 5, nr 3 (1966), s. 2
 • Wichura-Zajdel E., Jan Wypler, „WTK Tygodnik Katolików", (1966), nr 3, s. 2
 • Widera A., Wspomnienie o Janie Wyplerze. Il., „Panorama", (1966), nr 4, s. 7
 • Mayer J., O śląskim sinologu Janie Wyplerze i jego księgozbiorze w Bibliotece Śląskiej, Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej. R. 16 (1972), s. 6-71
 • B.M., Jan Wypler i „Most", B.M. [krypt.] „Poglądy", R. 19, nr 6 (1981), s. 18
 • Biniecka J., Wspomnienie o wybitnym kochłowiczaninie, sinologu, profesorze Janie Wyplerze, Il., Goniec Górnośląski. R. 23, nr 34 (1981), s. 3
 • (zp), Poliglota, filozof, pedagog, (zp) [krypt.]. - Il. [Głos Zabrza i Rudy Śląskiej", R. 27, nr 52/53 (1984), s. 5
 • Widera A., Śląski sinolog Jan Wypler - (w 20. rocznicę śmierci), „Katolik" (1985), nr 51/52, s. 9
 • (pna), Wybitny kochłowiczanin, (pna) [krypt.] „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej", R. 29, nr 2 (1986), s. 4
 • Mayer J., W kręgu Domana Wielucha, Józef Mayer, Wilhelm Szewczyk; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. Katowice, WBP, (1987), 27 s.; 1 portr., err.; 21 cm Zawiera: Wilhelm Szewczyk: Jan Wypler, s. 20-24
 • Widera A., Jan Wypler: sinolog, nauczyciel, 1890-1965. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, (1987). 15, [1] s.; 24 cm. (Sylwetki Działaczy Śląskich)
 • Kuczyński K. A., Jan Wypler i jego starania wokół sprawy polskiej na Śląsku, Studia Historica Slavo-Germanica. T. 15 (1989), s. 193-199
 • Kuczyński K. A., W kręgu śląskiej sinologii, „Zaranie Śląskie", - R. 52, nr 2 (1990), s. 334-336 Recenzja książek: W kręgu Domana Wielucha, Józef Mayer, Wilhelm Szewczyk oraz Jan Wypler 1890-1965, Aleksander Widera
 • Kuczyński K. A., W służbie śląskiej ziemi...: (Jan Galicz, Jan Wypler, Ryszard Ligacz), „Kwartalnik Opolski", R. 33, nr 2 (1987), s. 69-80 Toż w: Prawda i mit: studia i szkice z polsko-niemieckich stosunków literackich. Warszawa, (1990), S. 167-188
 • Szewczyk G., Jan Wypler - popularyzator i tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, W: Zapomniani: z dziejów literatury polskiej na Śląsku, pod red. Jana Malickiego i Grażyny Szewczyk. Katowice, Muzeum Śląskie, (1992), s. 142-152
 • PRZE: Jan Wypler (1890-1965), sinolog, PRZE [krypt.]. Il., Gazeta Wyborcza. - (1999), nr 219, „Gazeta w Katowicach", s. 2
 • Widera A., Wspominając Jana Wyplera. Il., „Śląsk", R. 6, nr 4 (2000), s. 19
 • Hojka Z., Działalność translatorska Jana Wyplera, Wieki Stare i Nowe. T. 4 (2005), s. 151-167

    Wykaz ważniejszych skrótów i symboli zastosowanych w bibliografii
  ang. angielskiil. ilustracja, ilustrowałpol. polski
  b.m brak miejscajap. japońskiR. Reihe, rocznik
  b.w. brak wydawcyjęz. językr. rok
  Bd. BandJg. Jahrgangrkps rękopis
  br. bieżący rokk. kartasanskr. sanskrypt
  cz. częśćkrypt. kryptonims. strona
  chiń. chińskiluź. luźnet. tom
  dod. dodatekm. in. między innymiTl. Teil
  dot. dotyczynakł. nakładtł. tłumaczenie, tłumaczył
  err. errataniem. niemieckityt. tytuł, tytułowy
  H. Heftnr numerwyd. wydał, wydanie
  i in. i inniok. okołoz. zeszyt

  BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH (Zobacz zbiór dokumentów i opracowań Jana Wyplera)

  Na podstawie zbiorów Biblioteki Śląskiej opracowały: Agnieszka Magiera, Agnieszka Matusiak i Anita Tomanek, przy współpracy Katarzyny Grabowskiej-Pławeckiej, Piotra Makolondry, Elżbiety Śledziony i Małgorzaty Zybert. Wersję elektroniczną przygotował Czesław Mnich.