Kasprowicz po niemiecku
Kasprowicz po niemiecku.
Źródo: Kuźnica 1938, R. 4, nr 14 - Kasprowicz po niemiecku.
Wersję cyfrową przygotował: Czesław Mnich.     Niestrudzony filolog śląski, Jan Wypler, po wydaniu „Sędziów" Wyspiańskiego przystępuje do wydania przekładu „Hymnów" Kasprowicza. Przekładów dokonał już osiemnaście lat temu i publikował je w niemieckim piśmie, redagowanym w duchu polskim, „Most". Przekłady Wyplera są o wiele bardziej doskonałe od przekładów dokonanych przez Przybyszewskiego. Charakter poezji Kasprowicza a nawet jej groźny, mistyczny urok wychodzą tu o wiele wyraźniej. „Hymny" ukażą się jeszcze w lipcu, w ograniczonej liczbie egzemplarzy. - Wypler poza tym wspólnie z W. Szewczykiem przygotowuje do druku wybór poezji największego poety Chin Li Tai Po z dokładnym naukowym opracowaniem, oraz wiersze własne o Śląsku w przekładzie na polski Szewczyka z obrazkami malarza śląskiego Sikory.

Źródło: Kuźnica