Laureaci nagród Katowic
Laureaci nagród Katowic - Irena Sławińska.
Źródo: Trybuna Robotnicza 1960, nr 308 - Laureaci nagród Katowic.
Wersję cyfrową przygotował: Czesław Mnich.     MIEJSKA RADA NARODOWA w Katowicach po dłuższej przerwie przyznała nagrody artystyczne. Otrzymali je trzej zasłużeni twórcy związani bardzo ściśle z naszym regionem, legitymujący się pokaźnym dorobkiem twórczym. Są nimi Adolf Dygacz, Paweł Steller oraz Jan Wypler.

Laureaci nagród Katowic

ADOLF DYGACZ, najmłodszy z trójki laureatów, profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, stały współpracownik naszego pisma, jest wybitnym muzykologiem, zajmującym się głównie śląską pieśnią ludową. Jako zbieracz pieśni uchronił on od zapomnienia sporo niezwykle interesujących tekstów i melodii, wydał kilka tematycznych zbiorów pieśni, w tym ostatnio „Pieśni górnicze". Jako teoretyk pieśni ludowej, jest autorem wielu analitycznych szkiców, dzięki którym śląska pieśń ludowa zyskała monograficzne ujęcie.

Laureaci nagród Katowic

PAWEŁ STELLER to znany od wielu dziesiątków lat artysta plastyk, ceniony szczególnie jako drzeworytnik. Jego wyobraźnię artystyczną najbardziej urzekły krajobrazy beskidzkie oraz opolskie, ale nie brak wśród jego prac również i krajobrazu przemysłowego. Jednym z cenniejszych osiągnięć Stellera są drzeworyty przedstawiające człowieka. Słynna „Starka śląska" w koronkowym czepcu ludowym przyniosła mu już przed wojną nagrodę londyńską i zasłużony rozgłos w świecie. Steller jest w swej twórczości realistą. Niezmiennie aktywny, wzbogaca sztukę śląską o motywy tak często niestety pomijane przez młode pokolenie plastyków.

Laureaci nagród Katowic

JANA WYPLERA znamy od wielu lat przede wszystkim jako znawcę i tłumacza literatury chińskiej. Rzadko kto pamięta jednak, iż ten poliglota ma wybitne zasługi również i w tematyce śląskiej. Jego prace naukowe o Sobieskim na Śląsku, o heraldyce śląskiej, o Kasprowiczu na Śląsku zachowały po dziś dzień wartość naukową. Działacz plebiscytowy redagował zasłużone czasopismo literackie „Most", które zajmowało się głównie propagandą kultury polskiej w kręgach ludności, mówiącej po niemiecku. Z tego okresu warto przypomnieć znakomite przekłady Wyplera na język niemiecki, „Sędziów" Wyspiańskiego, „Hymnów" Kasprowicza, prozy Orkana. Żeromskiego i innych wielkich pisarzy polskich. Wypler posiada również własną twórczość poetycką obok bogatej eseistycznej.

     Wszyscy trzej tegoroczni laureaci miasta Katowic związani są ze Śląskiem nie tylko pracą, sentymentem, ale i urodzeniem: Steller jest urodzony w Ustroniu, Dygacz w Droniowicach w pow. lublinieckim, a Wypler w rodzinie robotniczej w Kochłowicach. Składamy laureatom serdeczne gratulacje.

             Irena Sławińska

Źródło: Trybuna Robotnicza