Nekrolog Jan Wypler
Nekrolog Jan Wypler.
Źródo: Trybuna Robotnicza 1965, nr 307 - Nekrolog Jan Wypler.
Wersję cyfrową przygotował: Czesław Mnich.


W dniu 24 grudnia 1965 r. zmarł nagle, w wieku lat 75,

JAN WYPLER

zasłużony tłumacz literatury polskiej na języki obce, tłumacz literatury chińskiej, publicysta i historyk literatury. Odznaczony państwowymi odznaczeniami za działalność plebiscytowá i Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Katowickiego, laureat nagrody literackiej miasta Katowic.

Cześć Jego pamięci!

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH W KATOWICACH

Źródło: Trybuna Robotnicza