Nekrolog i wspomnienie P. Kwapulińskiej
Nekrolog i wspomnienie P. Kwapulińskiej.
Źródo: Trybuna Śląska 2000, nr 52 - Nekrolog i wspomnienie P. Kwapulińskiej.
Wersję cyfrową przygotował: Czesław Mnich.


Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła
długoletnia nauczycielka III Liceum Ogólnokształcącego
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach

dr Pelagia KWAPULIŃSKA

Rodzinie i wszystkim pogrążonym w smutku
wyrazy serdecznego współczucia

składają:
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy, Uczniowie i Rodzice
III Liceum Ogólnokształcącego
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, tj. dnia 3 marca 2000 r. o godz. 11.00. Wyprowadzenie zwłok nastąpi z domu przy ul. Piłsudskiego 26 w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.

Wspomnienie

Pelagia Kwapulińska

Dr Pelagia KWAPULIŃSKA urodziła się 24 grudnia 1943 r. w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach. Była absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej i Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Szesnastego grudnia 1998 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Dr Pelagia KWAPULIŃSKA całe swoje życie zawodowe związała z III Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej. Jej pasją było muzeum szkolne, które założyła i za które była wielokrotnie nagradzana, m.in. w roku 1988 I nagrodą w konkursie na wzorcową pracownię szkolną i pozaszkolną. Przy jej współudziale i na bazie zbiorów naszego muzeum zorganizowane zostało Miejskie Muzeum w Rudzie Śląskiej.

Kochała swoją małą ojczyznę i potrafiła tę miłość przekazać pokoleniom wychowanków. Uczyła, że przyszłość należy do tych, którzy znają historię. Swoje badania naukowe poświęciła ludności Kochłowic. Opublikowała m.in. pracę pt. „Jan Wypler (1890-1965) - tłumacz, literat, pedagog, sinolog" 1984, „Śluby w parafii kochłowickiej w XIX w." 1995, „Urodzenia w parafii kochłowickiej w latach 1801-1900" 1995.


Dr Pelagia KWAPULIŃSKA została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1974 r., Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury (1986 r.), otrzymała liczne nagrody za pracę dydaktyczną i wychowawczą, w tym Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1972 r.) oraz Nagrodę Kuratora Oświaty w Katowicach (1997 r.). W roku 1989 odznaczono Ją Złotym Krzyżem Zasługi.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci".
(W. Szymborska).


Zapamiętamy dr Pelagię KWAPULIŃSKĄ jako osobę życzliwą, serdeczną, tworzącą historię III Liceum Ogólnokształcącego w Kochłowicach i naszego miasta.

Grono Pedagogiczne,
Pracownicy, Uczniowie
i Rodzice III Liceum
Ogólnokształcącego.

Źródło: Trybuna Śląska