Poszukuję czasopism:

Poglądy R. 19 [właśc. 20]: 1981 nr 6 s. 18. Gon. górnośl. R. 23 [właśc. 25]: 1981 nr 34 s. 3, Głos Zabrza R. 27 [właśc. 29]: 1984 nr 52/53 s. 5, il. Głos Zabrza R. 29 [właśc. 31]: 1986 nr 2 s. 4 Katolik 1985 nr 51/52 s. 9 Kwart. Opol. R. 33: 1987 nr 2 s. 69-80 ### Z bibliografii: ### ------------------------------------------------------------ MAM: Sobiesciana ze Śląska „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku", t. 4 (1934), s. 202-211 http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=9582&from=publication ------------------------------------------------------------ Kasprowicz a „Śląsk", „Rocznik Kasprowiczowski", (1936), s. 185-187 ------------------------------------------------------------ MAM: Kasprowicz, „Śląsk" i „Most", „Fantana", r. 1, nr 1 (1938), s. 11-12 ------------------------------------------------------------ MAM: Stosunki prawno-małżeńskie szlachty pszczyńskiej od XVI do XVIII wieku „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku", t. 6 (1938), s. 267-292 ------------------------------------------------------------ MAM: Nad słownikiem Domana Wielucha „Fantana", r. 2, nr 3 (1939), s. 9-11 ------------------------------------------------------------ Jak można łatwo nauczyć się po chińsku, Katowice [b.w.], (1939), 24 s., 21 cm, uzup. odb. z miesięczn. „Fantana". Tyt. i tekst pol.-niem. ------------------------------------------------------------ Brzuch z brązu, czyli o tłumaczeniach z chińskiego, „Odra", r. 4, nr 27 (1948), s. 2, 4 ------------------------------------------------------------ Nowa sztuka Kuo-Mo-Żo; Jan Wypler, Aleksander Widera „Teatr", r. 7, nr 1 (1952), s. 5 Dramat „Czü Jüan" ------------------------------------------------------------ Mi-tsy-kai-wei-czy szy sjuan. Il. „Nauczyciel", r. 2, nr 1/2 (1956), s. 15-16 ------------------------------------------------------------ Moja droga do Mickiewicza, „Śląsk Literacki", (1956), nr 16, s. 83-84 ------------------------------------------------------------ Najciekawszy „Most", „Kalendarz Śląski", (1957), s. 105-106 Dot. czasopisma „Most" ------------------------------------------------------------ Córka króla żebraków (ze starych chińskich opowieści), Il. „Przemiany", r. 2 nr 15 (1957), s. 4 ------------------------------------------------------------ MAM: Czuang Dze [= Zhuangzi], Myśli wybrane; przekł. z oryg. [chiń.] z wstępem, koment. i rozprawką „Tschuang-tse lebens, und seelenkundlich gesehen" Jan Wypler. Katowice: nakł. tygodnika „Kuźnica", (1937). 136 s.; 17 cm. ------------------------------------------------------------ Kuo Mo-Żo, Po deszczu. W poszukiwaniu prawdy [wiersze], Kuo Mo-Żo, tł. z oryg. chiń. J. Wypler „Dziennik Zachodni", R. 11, nr 85 (1955), dod. „Świat i Życie", s. 2 ------------------------------------------------------------ Kuo Mo-Żo, Pochwała nowych Chin [wiersz]; Kuo Mo-Żo. Długi marsz I, Długi marsz II [wiersze]; Mao Tse-Tung, przekł. z oryg. Jana Wyplera; oprac. poetyckie Aleksandra Baumgardtena, Il. „Dziennik Zachodni", R. 12, nr 236 (1956), dod. „Perspektywy", s. 1 ------------------------------------------------------------ Kuo Mo-Żo, Po deszczu [wiersz], Kuo Mo-Żo, tł. z oryg. chiń. Jan Wypler „Przemiany", R. 2, nr 34 (1957), s. 8 ------------------------------------------------------------ Li-Tai-Po, Gdy nadchodzi wino [wiersz], Li Tai-Po; tł. z oryg. chiń. Jan Wypler „Przemiany", R. 2, nr 25 (1957), s. 8 ------------------------------------------------------------ Tu Fu, Do przyjaciela Wei Pa, Literata [wiersz], przeł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler „Przemiany", R. 2, nr 29 (1957), s. 8 ------------------------------------------------------------ Małżonek nikczemny i inne opowiadania chińskie, z chiń. tł. Jan Wypler. Katowice „Śląsk", (1958). 207, [3] s., [7] k. tabl. : il., err. ; 21 cm. ------------------------------------------------------------ Widera A., Jan Wypler - uczony śląski, „Ogniwa", R. 4, nr 33 (1946), s. 5 ------------------------------------------------------------ Obrzud Z., Piękny i zapoznany żywot Jana Wyplera. Il., „Odra", R. 3, nr 5 (1947), s. 5 ------------------------------------------------------------ Widera A., Jan Wypler. Il., „Ogniwa", R. 2, nr 52 (1947), nr 1 (1948), s. 8 ------------------------------------------------------------ Rakoczy J., Chińscy poeci i polski tłumacz - jubileusz pracy Jana Wyplera. - Il., Dziennik Zachodni. R. 4, nr 323 (1948), dod. „Świat i Życie", s. 1 ------------------------------------------------------------ - Potemski T., Prof[esor] Jan Wypler: w pracowniach śląskich naukowców. - Il., „Trybuna Robotnicza", (1952), nr 29, dod. „Trybuna Tygodnia", s. 2 MAM:: Trybuna Tygodnia 1952, nr 4 - W pracowniach śląskich naukowców - Tadeusz Potemski ------------------------------------------------------------ Sławińska I., W pracowni śląskiego sinologa. Il., Trybuna Robotnicza, (1954), nr 300, s. 3 MAM: Na Niedzielę 1954, nr 47 - W pracowni śląskiego sinologa - Irena Sławińska ------------------------------------------------------------ Widera A., Jubileusz Jana Wyplera. Il., „Śląsk Literacki", (1954), nr 9, s. 155-159 ------------------------------------------------------------ Wypler J., Śląski uczony-prof. Jan Wypler jedyny w Polsce tłumacz poezji hinduskiej [wywiad], rozm. Irena Wiosna, „Wieczór", (1956), nr 110, s. 2 ------------------------------------------------------------ WYŻ: Jan Wypler, WYŻ [krypt.]. Il., „Odra", R. 2, nr 15 (1959), s. 1-2 ------------------------------------------------------------ Prof. Jan Wypler - sinolog, poliglota i tłumacz, uczył, działał i mieszkał w Bytomiu. Il., „Życie Bytomskie", (1961), nr 49, s. 1,5 ------------------------------------------------------------ Kosiński R, Jan Wypler. Il., „Poglądy", R. 2, nr 13 (1963), s. 18 ------------------------------------------------------------ MAM: Wilczek S., Jan Wypler - (wspomnienie pośmiertne), „Trybuna Robotnicza", (1965), nr 307, s. 3 MAM: Trybuna Robotnicza 1965, nr 307 - Wspomnienie pośmiertne ------------------------------------------------------------ Widera A., Niezwykły umysł, niezwykłe serce - wspomnienie o Janie Wyplerze, „Poglądy", R. 5, nr 3 (1966), s. 2 ------------------------------------------------------------ Wichura-Zajdel E., Jan Wypler, „WTK Tygodnik Katolików", (1966), nr 3, s. 2 ------------------------------------------------------------ Widera A., Wspomnienie o Janie Wyplerze. Il., „Panorama", (1966), nr 4, s. 7 ------------------------------------------------------------ B.M., Jan Wypler i „Most", B.M. [krypt.] „Poglądy", R. 19, nr 6 (1981), s. 18 ------------------------------------------------------------ Biniecka J., Wspomnienie o wybitnym kochłowiczaninie, sinologu, profesorze Janie Wyplerze, Il., Goniec Górnośląski. R. 23, nr 34 (1981), s. 3 ------------------------------------------------------------ Biniecka J., Wspomnienie o wybitnym kochłowiczaninie, sinologu, profesorze Janie Wyplerze, Il., Goniec Górnośląski. R. 23, nr 34 (1981), s. 3 ------------------------------------------------------------ Poliglota, filozof, pedagog, (zp) [krypt.]. - Il. [Głos Zabrza i Rudy Śląskiej", R. 27, nr 52/53 (1984), s. 5 ------------------------------------------------------------ Widera A., Śląski sinolog Jan Wypler - (w 20. rocznicę śmierci), „Katolik" (1985), nr 51/52, s. 9 ------------------------------------------------------------ Wybitny kochłowiczanin, (pna) [krypt.] „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej", R. 29, nr 2 (1986), s. 4 ------------------------------------------------------------ Kuczyński K. A., W kręgu śląskiej sinologii, „Zaranie Śląskie", - R. 52, nr 2 (1990), s. 334-336 ------------------------------------------------------------ Kuczyński K. A., W służbie śląskiej ziemi...: (Jan Galicz, Jan Wypler, Ryszard Ligacz), „Kwartalnik Opolski", R. 33, nr 2 (1987), s. 69-80 Toż w: Prawda i mit: studia i szkice z polsko-niemieckich stosunków literackich. Warszawa, (1990), S. 167-188 ------------------------------------------------------------ PRZE: Jan Wypler (1890-1965), sinolog, PRZE [krypt.]. Il., Gazeta Wyborcza. (1999), nr 219, „Gazeta w Katowicach", s. 2 ------------------------------------------------------------ MAM: Widera A., Wspominając Jana Wyplera. Il., „Śląsk", R. 6, nr 4 (2000), s. 19 ------------------------------------------------------------ ### Wspominki o JW w książkach: ### Kwartalnik opolski, Tom 33,Wydania 1-4, 1987, str. 72, 74,76 Między Renem a Wisłą: studia i szkice o niemiecko-polskich powinowactwach kulturalnych Krzysztof A. Kuczyński Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawn. Oświatowe, 2002 - 343 str. 161, 163, 167 Zapomniani: Z dziejów literatury polskiej na Śląsku ; Pod red. Jan Malicki, Grażyna Szewczyk Muzeum Śląskie, 1992 - 151, str. 143, 144, 146 Biuletyn informacyjny Biblioteki Śląskiej, Tomy 16-17 - Biblioteka Śląska, 1971 str. 61, 62, 66 25 lat literatury na Śląsku, 1920-1945 - Zdzisław Hierowski, Drukarnia Cieszyńska, 1947 - 208s. Str. 172, 206, 207 Wilhelm Szewczyk Wspomnienia, Śląsk, 2001 - 231. Str. 100, 140, 245 Ruch literacki, Tom 27, Państwowe Wydawn. Naukowe, Oddział w Krakowie, 1986, str. 232-233 Alfabet Śląski Bolesław Lubosz, Structura, 1995 - 208s, str. 163, 205 Iskier przewodnik teatralny, Stanisław Marczak-Oborski, Iskry, 1971 - 815, str.38 Władyslaw Orkan: życie i twórczość, Józef Dużyk, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1975 - 29, str. 393 Z południa i północy: odwiedziny u pisarzy, Jan Koprowski Śląsk, 1963 - 171, str.40 Rocznik literacki, Instytut Literacki, 1965, str.598, 612 Beskidzkie ścieżki pisarzy: szkice literackie, Edmund Rosner, Śląsk, 1982 - 146, str. 25 Jesteśmy tylko fabułą: o złotym jubileuszu opowieść nieco przewrotna, Alojzy Wieczorek, Śląsk, 1993 - 158, str. 34 Kalendarz Śląski, Wydawn. "Profil", 1993, Urok wdzięku kobiecego: wiersze chińskie 1939 - 26 Stare kamienie 1934 http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=1113 ------------------------------------------------------------ Znalezione fragmenty o Wyplerze: (Biblioteka Śl.) Przeglądarka WinDJView (DJVU) ABBYY FineReader 8 Professional ########################################################### Informacje o JW: Trybuna Robotnicza 1946, nr 33 - Jan Wypler - uczony śląski Trybuna Robotnicza 1955, nr 274 - Studiujemy kulturę i język chiński Trybuna Robotnicza 1958, nr 38 - Setna książka Śląska Trybuna Robotnicza 1960, nr 126 - Nocne spotkania z liryką wschodu - Mirosław Kraszkiewicz Trybuna Robotnicza 1960, nr 308 - Laureaci nagród Katowic - Irena Sławińska Trybuna Robotnicza 1965, nr 307 - Nekrolog Jan Wypler + Wspomnienie pośmiertne Brak informacji o JW: Trybuna Robotnicza, 1946, nr 6x Trybuna Robotnicza, 1947, nr 321x Trybuna Robotnicza, 1948, nr 51 (str.6 jedno zdanie o JW) Trybuna Robotnicza, 1950, nr 131x Trybuna Robotnicza, 1950, nr 8x Trybuna Robotnicza, 1952, nr 137x Trybuna Robotnicza, 1955, nr 114 (str. 4 parę zdań o JW) Trybuna Robotnicza, 1956, nr 75x Trybuna Robotnicza, 1956, nr 214x Trybuna Robotnicza, 1956, nr 233x Trybuna Robotnicza, 1957, nr 3x Trybuna Robotnicza, 1958, nr 304x Trybuna Robotnicza, 1961, nr 255x Trybuna Robotnicza, 1961, nr 305x Trybuna Robotnicza, 1963, nr 60x Trybuna Robotnicza, 1965, nr 20 (wspomniany tylko przy wręczaniu złotych odznak) Trybuna Robotnicza, 1965, nr 195x Trybuna Robotnicza, 1965, nr 305x Trybuna Robotnicza, 1966, nr 155x Trybuna Robotnicza, 1972, nr 107x Trybuna Robotnicza, 1972, nr 185 (str. 4 wspomniany że znał lepiej niem. od pol.) Trybuna Robotnicza, 1974, nr 111 (str. 4 "pod parasolem rozłożonym na biurku, bo z sufitu mu kapało") Trybuna Robotnicza, 1974, nr 240x Trybuna Robotnicza, 1977, nr 173x Trybuna Śląska, 1995, nr 193x Trybuna Śląska, 1996, nr 70x Trybuna Śląska, 2000, nr 34x Trybuna Śląska, 2001, nr 228x Trybuna Śląska, 2002, nr 111 (2 zdania) -------------------------------------------- Gość Niedzielny, 1947, R. 20, nr 29 str.2 - Niech żyje snobizm! http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=46217&from=publication Gość Niedzielny, 1947, R. 20, nr 34 str.4 - Snobizm i nie snobizm http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=46222&from=publication -------------------------------------------- 1. http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/23086,szczegoly.html Tao Li Hsing - Kredowe koło utwór: Opowieść o kole kredowym (Tao Li Hsing) miejsce premiery: Teatr Młodego Widza, Kraków data premiery: 7 maja 1950 reżyseria: Dobrowolski Władysław Jan przekład: Wypler Jan adaptacja: Dobrowolski Władysław Jan układ tańca: Strzembosz Janina scenografia: Waniek Eugeniusz muzyka: Wróbel Feliks Dziennik Literacki. 1950, nr 23 (4 VI) str.6 - o KOLE http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-content?id=13976 ---------------------------------------------------------------------------------- Fantana, 1939, R. 2, nr 2 (str.7-9 Koło Kredowe) http://sbc.org.pl/dlibra/plain-content?id=23462 ---------------------------------------------------------------------------------- Zaranie Śląskie, 1939, R. 15, z. 1 (str.66-68 Kasprowicz pisze o Wyplerze) http://www.sbc.org.pl/dlibra/plain-content?id=17621 ################################################################################## Trybuna Tygodnia, 1950, nr 8 (str. 3 Kredowe koło) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=86992&from=&dirids=1&ver_id=&lp=19&QI= ---------------------------------------------------------------------------------- Trybuna Tygodnia, 1952, nr 4 (str.2 W pracowniach śląskich naukowców) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=85652&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= ---------------------------------------------------------------------------------- Trybuna Tygodnia, 1953, nr 69 (str.2 Sinolog śląski obchodzi 35-lecie swej pracy) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=93547&from=&dirids=1&ver_id=&lp=9&QI= ---------------------------------------------------------------------------------- Na Niedzielę, 1954, nr 47 (str.1 W pracowni śląskiego sinologa) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=84472&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI= ---------------------------------------------------------------------------------- Trybuna Robotnicza, 1946, nr 33 (str.5 Dodatek literacki: Jan Wypler - uczony śląski) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=90789&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI= ---------------------------------------------------------------------------------- Trybuna Robotnicza, 1955, nr 274 (str.4 Studiujemy kulturę i język chiński) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=116296&from=&dirids=1&ver_id=&lp=22&QI= ---------------------------------------------------------------------------------- Trybuna Robotnicza, 1958, nr 38 (str.2 Setna książka "Śląska") http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=113872&from=&dirids=1&ver_id=&lp=21&QI= ---------------------------------------------------------------------------------- Trybuna Robotnicza, 1960, nr 126 (str.7 Nocne spotkania z liryką wschodu) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=103823&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI= ---------------------------------------------------------------------------------- Trybuna Robotnicza, 1960, nr 308 (str.3 Laureaci nagród Katowic) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=103976&from=&dirids=1&ver_id=&lp=10&QI= ---------------------------------------------------------------------------------- Trybuna Robotnicza, 1965, nr 307 (str. 2 klepsydra JW od literatów śl.) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=111766&from=publication ---------------------------------------------------------------------------------- Trybuna Śląska, 2000, nr 52 (str.12 Nekrolog i wspomnienie P. Kwapulińskiej) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=67059&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI= ################################################################################## Bibliografia Śląska 1981 (tylko znalazłem poniższy wpis) wpis: 2975. B.M.: Jan Wypler i "Most". Poglądy R. 19 [właśc. 20]: 1981 nr 6 s. 18. wpis: 2976. Biniecka Joanna: Wspomnienie o wybitnym kochłowiczaninie sinologu, profesorze Janie Wyplerze. Gon. górnośl. R. 23 [właśc. 25]: 1981 nr 34 s. 3, il. ### Nie znalazłem gazety w sbc.org.pl ### ---------------------------------------------------------------------------------- Bibliografia Śląska 1984 wpis: 3872. [Pierskała Zuzanna] (zp): Poliglota - filozof - pedagog. Głos Zabrza R. 27 [właśc. 29]: 1984 nr 52/53 s. 5, il. ### Nie znalazłem gazety w sbc.org.pl ### ---------------------------------------------------------------------------------- Bibliografia Śląska 1985 wpis: 3971. Widera Aleksander: Śląski sinolog Jan Wypler. (W 20 rocznicę śmierci). Katolik 1985 nr 51/52 s. 9. ### Nie znalazłem gazety w sbc.org.pl ### ---------------------------------------------------------------------------------- Bibliografia Śląska 1986 wpis: 3192. [Baczyńska Barbara] (pna): Wybitny kochłowiczanin. Głos Zabrza R. 29 [właśc. 31]: 1986 nr 2 s. 4. ### Nie znalazłem gazety w sbc.org.pl ### ---------------------------------------------------------------------------------- Bibliografia Śląska 1987 wpis: 3210. MAYER Józef, SZEWCZYK Wilhelm: W kręgu Domana Wielucha. Katowice 1987 8 ss. 27, il., portr., rys., err. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. wpis: 3212. Widera Aleksander: Jan Wypler. 1890-1965. Sinolog, nauczyciel. Katowice 1987 8 ss. 15, nlb. l, rys. Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Sylwetki Działaczy Śląskich. wpis: 3474. Kuczyński Krzysztof A[ntoni]: W służbie śląskiej ziemi ... (Jan Galicz - Jan Wypler - Ryszard Ligacz). Kwart. Opol. R. 33: 1987 nr 2 s. 69-80. ### Nie znalazłem gazety w sbc.org.pl ### ---------------------------------------------------------------------------------- Bibliografia Śląska 1989 wpis: 1082. Jan Wypler i jego starania wokół sprawy polskiej na Śląsku / Krzysztof A. Kuczyński - Streszcz. niem. // Stud. Hist. Slavo-Germ. - (Dr. 1989). - T.15 (1986), s. 193-199 ### Nie znalazłem gazety w sbc.org.pl ### ################################################################################## Gość Niedzielny, 1953, R. 26, nr 34 (str. 5 Poeta starożytnych Chin) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=53659&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI= ------------------------------------------------------------------- Gość Niedzielny, 1953, R. 26, nr 37 (str.5 W pracowni śląskiego sinologa) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=53663&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= ------------------------------------------------------------------- Gość Niedzielny, 1993, R. 66, nr 28 (str.19 Śląski sinolog przypomnienie) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=79336&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI= ------------------------------------------------------------------- Gość Niedzielny, 1973, R.46, nr 40x ############################################################################### #Katolik, kurier śląski Głos Śląski,Górnoślązak,Gość Świąteczny,- nie ma o JW.# ############################################################################### Kuźnica, 1938, R. 4, nr 14 (str.6 Kasprowicz po niemiecku) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=30213&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= ------------------------------------------------------------------- Kuźnica, 1938, R. 4, nr 23 (str.5 Hymn Bożego Narodzenia) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=30217&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI= ################################################################### Goniec Śląski, 1921, R. 1, nr 181 (str.3 Proboszcz w Kukunjanu) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=129913&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI= Goniec Śląski, 1921, R. 1, nr 182 (str.2 Proboszcz w Kukunjanu - dokończenie) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=129914&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI= ------------------------------------------------------------------- Goniec Śląski, 1921, R. 1, nr 183 (str.3 Śmierć delfina) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=129915&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI= ------------------------------------------------------------------- Goniec Śląski, 1921, R. 1, nr 191 (str.2-3 Szczęście) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=129923&from=&dirids=1&ver_id=&lp=8&QI= Goniec Śląski, 1921, R. 1, nr 192 (str.3 Szczęście - dokończenie) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=129924&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI= ------------------------------------------------------------------- Goniec Śląski, 1921, R. 1, nr 184 (str. 3 Podkomisarz w polu) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=129916&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI= ------------------------------------------------------------------- Goniec Śląski, 1924, R. 4, nr 16 (str. 2 Z Teatru: Pan Jowialski) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=131439&from=publication ################################################################### Der Weisse Adler, 1921, Jg. 3, Nr. 27 str.2 Rache, str.3 Sommernachte http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=133198&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= ------------------------------------------------------------------- Der Weisse Adler, 1921, Jg. 3, Nr. 16 (str.2-3 Ananke) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=133197&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI= ------------------------------------------------------------------- Der Weisse Adler, 1921, Jg. 3, Nr. 14 (str.2 Dammerung) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=133196&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI= ------------------------------------------------------------------- Śląskie Miscellanea.xxxx tylko wpis ------------------------------------------------------------------- Gwiazdka Cieszyńska, 1935 - Sprawdź (3-36 numerów w jedym!) http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=18730&from=&dirids=1&tab=1&lp=21&QI= ------------------------------------------------------------------- Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2010, kwiecień - czerwiec 58. GAWLIK, Genowefa: Niezwykły kochłowiczanin - potomek rycerskiego rodu / Genowefa Gawlik. – Fot. // Wiad. Rudz. – 2010, nr 19, s. 9 ------------------------------------------------------------------- Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2013, styczeń - marzec 527. Dombek, Ewa: Pasje i talenty / Ewa Dombek. - (Bibliografia od kuchni... czyli potyczki bibliografa). - Fot. // Bibliotekarz. - 2013, nr 2, s. 40-41. M.in. sylwetka Jana Wypler ------------------------------------------------------------------- Śląski Kurjer Poranny, 1936, R. 2, nr 250x Śląski Kurjer Poranny, 1935, R. 1, nr 96x Polonia, 1939, R. 16, nr 5183x Katolik Codzienny, 1929, R. 32, Nr. 105 x Gazeta Robotnicza, 1907, R. 17, nr 127x Kompania Węglowa, 2013, nr 4 (48)x ------------------------------------------------------------------- Taki to mroczny czas : losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=67447&from=&dirids=1&ver_id=&lp=29&QI= Jan Wypler (1890-1965), redaktor czasopism - polskich w treści, wyda­ wanych w języku niemieckim - znakomity tłumacz, znawca wielu literatur i języków świata, m.in. chińskiego i japońskiego, po roku 1922 nauczyciel w gimnazjach w Katowicach i Mysłowicach, spędził okupację na Śląsku. Na język niemiecki przetłumaczył Jana Kochanowskiego, Reja, Potockiego i Bogurodzicę 188), Kasprowicza, Wyspiańskiego. Nie podpisał folkslisty, utrzymy­ wał się z dawanych potajemnie lekcji języków obcych. Anegdota mówi, że gdy stanął do obowiązkowej rejestracji i przewodniczący komisji na gestapo zapy­ tał go, ile zna języków obcych, Wypler zaczął wyliczać: „Deutsch, polnisch, englisch, französisch, latteinisch, griechisch, chinesisch, japanisch, sanskrit... Wtedy siedzący obok członek komisji szepnął do przewodniczącego, wskazu­ jąc na Wypiera: »Ein Halbidiot«. Na to przewodniczący: »Nicht halb, aber ganz«. Nie pół, ale cały idiota! »Ab!« Precz! I tak się Wyplerowi udało”189) 188) G. Szewczyk: Wypler - popularyzator i tłumacz literatury polskiej na język niemiecki. W: Zapomniani. Z dziejów literatury polskiej na Śląsku. Red. J. Malicki, G. Szewczyk.Katowice 1992, s. 145. 189) A. Wieczorek [A. Widera]: Jesteśmy tylko fabułą. O złotym jubileuszu opowieść nieco przewrotna. Katowice 1993, s. 52 ------------------------------------------------------------------- Siedem Groszy, 1937, R. 6, nr 46x Wiadomości Misyjne, 1936, R. 46, nr 12x Głos Pszczyński, 2011, R. 22, nr 10 (474)x Sonderfahndungsbuch Polenx Zwrot, R. 11 (1959), Nry 1-12x Kalendarz Śląski, 1973 ------------------------------------------------------------------- Kolekcje sztuki książki w wybranych muzeach i bibliotekach w Polsce: aspekty bibliograficzne, edytorskie i bibliotekarskie http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=150321&from=&dirids= 1&ver_id=&lp=36&QI= Książki opatrzone dedykacjami dla Frenkla również znalazły się w tej kolekcji. Jedną z nich jest Błogi spokój : wybór wierszy z czasów dynastii Sung tłumaczonych z języka chińskiego przez Jana Wyplera. Dzieło swą stylistyką nawiązujące do kultury Wschodu posiada interesującą oprawę graficzną. Liczne ideogramy i niewielkie emblematy graficzne idealnie komponują się z tekstem. Cechą wyróżniającą jest brak paginacji. Całość została oprawiona w żółte płótno. Badany egzemplarz opublikowano w Katowicach w 1949 roku w niewielkim nakładzie – 99 egzemplarzy przeznaczonych do wyłącznego użytku tłumacza i nakładcy. Egzemplarze te opatrzono komentarzem – nie do sprzedaży. Na ostatniej stronie dedykacja: „Mieczysławowi Frenklowi – Jan Wypler i Helena z Bichlonów Wajdowa.” Brak informacji o tym, który egzemplarz otrzymał kolekcjoner. ################################################################### Chińska literatura piękna: Li Hsing-tao, Koło kredowe. Dramat w czterech aktach z prologiem (Huei lan ki), przeł. z chiń. Jan Wypler, bmw. 1939. Li Po (Li Tai Po), Pieśni o winie, przeł. z oryg. Jan Wypler, Katowice 1939. Urok wdzięku kobiecego. Wiersze chińskie, przeł. z oryg. Jan Wypler, Katowice 1939. Błogi spokój. Wybór wierszy z czasów dynastii Sung, przeł. z chińskiego Jan Wypler, Katowice 1949. ------------------------- Zbigniew Hojka: Jan Wypler(1890-1965). Życie i twórczość śląskiego poligloty. Katowice 2004, ss. ISBN 83-920155-1-7. Jan Wypler katowicki sinolog. W: Katowice w 136. W: W rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice 2002, ss. 291- 305. ISBN 83-86053-46-1. Działalność translatorska Jana Wyplera, W: Wieki Stare i Nowe, T. V, Katowice 2005, ss. 151-167, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1491-8. Jan Wypler – droga życia, s. 17-28. W: Jan Wypler śląski humanista, Katowice 2008, ISBN 978-83-7593-016-0 ---------------------------- Dorobek literacko-naukowy: - Wypler Jan, Stosunki prawno-małżeńskie szlachty pszczyńskiej od 16 do 18 wieku, Katowice 1938. - Wypler Jan, Przyczynki do Historii starogórnośląskiego rodu rycerskiego Wyplerów w byłem Państwie Pszczyńskim, Katowice 1936. Bibliografia: Literatura dotycząca Jana Wyplera 1. Wybitny Kochłowiczanin, „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej” R. 29, nr 2 (1986), s. 4 2. Poliglota, filozof, pedagog, „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej” R.27, nr 53-54 (1984), s. 5 3. Jan Wypler i „Most”, „Poglądy”, R.19, nr 6, (1981) s. 18 4. Hojka Z., Działalność translatorska Jana Wyplera, Wieki Stare i Nowe. T.4 (2005), s. 151-167. 5. Kuczyński K.A., Jan Wypler i jego działalność wokół sprawy polskiej na Śląsku, Studia Historica Slavo-Germanica. T.15 (1989) s. 193-199 6. Mayer J., O śląskim sinologu Janie Wyplerze i jego księgozbiorze w Bibliotece Śląskiej, Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej. R.16 (1972), s. 6-71. 7. Sławińska I., W pracowni śląskiego sinologa, Trybuna Robotnicza, dot. Na niedzielę, 1954, nr 47, s. 3. Wydanie cyfrowe dostępne pod linkiem http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=89207&tab=3 8. Ślaski sinolog Jan Wypler w: Kronika Katowicka nr 17, Katowice 2010, ISSN 1733-2303 9. Szewczyk G., Jan Wypler - popularyzator i tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, W: Zapomniani: z dziejów literatury polskiej na Śląsku, pod red. Jana Malickiego i Grażyny Szewczyk, Katowice Muzeum Śląskie, 1992, s. 142-152. 10. Widera A., Jan Wypler, sinolog, nauczyciel, 1890-1965. Katowickie Towarzystwo SpołecznoKulturalne, Katowice 1987. 11. Widera A., Wspominając Jana Wyplera, Śląsk R.6, nr 4 (2000), s.7. 12. Kronika Filmowa - http://www.kronikarp.pl/szukaj,38333,tag-689505,strona-2 Uzupełniłem o te prace: ...od ludzi daleko: wybrane wiersze poety Li Taj Po (1939) Błogi spokój: wybór wierszy z czasów dynastii Sung (1949) Już kwiaty śliwy w pełnym stoją rozkwicie: ze zbioru "Manjo-Szu" (1939) Małżonek nikczemny i inne opowiadania chińskie (1958) Pływamy przez życie jak we śnie: antologia wierszy (1936) Sobiesciana ze Śląska (1934) Wiersze chińskie (1948) --------------------------------------------------------------------- Repozytorium cyfrowe (tam gdzie jest zamieszczony film o JW) Obecnie jest tam wsumie 3089 filmow i ich liczba ciągle rośnie. Warto do nich napisać może wrzucą coś o Janie Wyplerze na strone: - http://www.repozytorium.fn.org.pl/ ------------------------------------------------------------- A teraz ciekawostka - Mikrofilm po niemiecku. W roli głównej Jan Wypler. Składki do historii poprzedniego Górnośląskiego rodziny Rycerskiego Wypler w dawnym dworku Pless https://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp? display=authordetails&authorno=101137&name=Wypler%2C+Jan lub tutaj: https://familysearch.org/search/catalog/179815 Pewnie byłaby możliwość za opłatą wypożyczenia mikrofilmu - tylko jak go przegrać? a tutaj link do centrum w Polsce: http://www.familysearch.org/learn/wiki/en/Wroclaw_Poland_Family_History_Center#Zbiory Zamawianie mikrofilmow tutaj: https://www.familysearch.org/films/ ------------------------------------------------------------- Ruda Śląska - edukacja regionalna (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Pozycja 11: HOJKA Z.: Jan Wypler (1890-1965): życie i twórczość śląskiego poligloty. - Katowice: Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, 2004. - (MBP R.Śl.) Wybór i opracowanie: Anna Macior Materiały wykorzystane znajdują się w MBP w Rudzie Śląskiej oraz w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej Te informacje znalazłem tutaj: http://www.bibliotekazsp2.ugu.pl/ruda_slaska_edukacja_regionalna.html ------------------------------------------------------------- Na stronie internetowej: http://biblioteka.r-sl.pl/biblioteka/bibliografia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej znajduje się lista bibliografii. Pozycje w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej wytłuszczono. Nas interesują 3 pozycje: 106, 119, 192 o Janie Wyplerze. Pozycja 106 Widera Aleksander: Jan Wypler 1890-1965. Sinolog, nauczyciel, Katowice 1987. Pozycja 119 Zbytniewska Katarzyna: Jan Wypler - jego twórczość pisarska i przekładowa [maszynopis], Katowice 1994. Pozycja 192 Hojka,Zbigniew. Jan Wypler. Katowice 2004. ISBN 83-920155-1-7 ------------------------------------------------------------- Czuang-dze, Myśli wybrane, tłum. Jan Wypler, Nakładem Tygodnika "Kuźnica", 1937 (reprint: Oficyna Wydawnicza Hairesis, 1991). ------------------------------------------------------------- Książka do kupienia: hymnen: Hymny. Tłumaczenie z polskiego na niemiecki Jan wypler http://www.books-troszkiewicz.com.pl/sklep/produkt-21383/idx.html ------------------------------------------------------------- Książka do kupienia: Małżonek nikczemny i inne opowiadania chińskie http://lubimyczytac.pl/ksiazka/147737/malzonek-nikczemny-i-inne-opowiadania-chinskie ------------------------------------------------------------- Książka do kupienia: Muzeum Śląskie - sklep internetowy. Książkę "Zapomniani. Z dziejów literatury polskiej na Śląsku" można tam kupić za 1złoty. Link do strony: http://sklep.muzeumslaskie.pl/product_info.php?products_id=52 ------------------------------------------------------------- książka do kupienia: Jan Wypler. Sinolog, nauczyciel, 1890-1965, Autor: Aleksander Widera http://www.abebooks.de/Jan-Wypler-Sinolog-nauczyciel-1890-1965-Zielinski/4916384844/bd lub tutaj: http://w.bibliotece.pl/books/79465a41f5fe42d6867de2ab0ac943f8/ Niebawem dopiszę książkę do "Polecane książki" na stronie o Wyplerze ------------------------------------------------------------- gazeta specjalnie wydanie Dziennika Zachodniego. Jest w całości poświęcone południowym dzielnicom miasta - Kochłowice, Wirek, Bielszowice i Halemba. "Kolportowanie specjalnego, bezpłatnego wydania Dziennika Zachodniego Ekstra dla Rudy Śląskiej rozpoczęło się w poniedziałek, 25 marca. Egzemplarze do skrzynek mieszkańców Kochłowic, Wirku, Bielszowic i Halemby trafią w tym tygodniu. Co w środku? Piszemy m.in. o planach budowy nowych domów i mieszkań w południowych dzielnicach miasta. Przypominamy również o wywodzącym się z Bielszowic, arcybiskupie Wiktorze Skworcu. Z DZ Extra Ruda Śląska dowiecie się również, jakie zmiany czekają nas w związku z budową kolejnych odcinków trasy N-S. Sporo jest też o miejscach, którymi Ruda Śląska może się pochwalić. Piszemy m.in. o tegorocznych planach dla Muzeum PRL-u oraz dla Instytutu Karskiego i zabytków kopalni Bielszowice. Nie brakuje również informacji o lokalnych artystach, pasjonatach i sportowcach." Tutaj więcej informacji: (Prawdopodobnie w środku nie znajdziemy informacji o Janie) http://rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/1788742,dziennik-zachodni-extra-dla-rudy-slaskiej- zagladajcie-do,id,t.html ------------------------------------------------------------- Ważne liki: Li_Tai_Po http://tradycja.wikia.com/wiki/Li_Tai_Po W Książnicy po chińsku (Doman Wieluch) http://www.kc-cieszyn.pl/index.php/news,37/ 650 lat Kochlowic http://www.wiadomosci24.pl/artykul/ruda_slaska_wyjatkowa_publikacja_o_kochlowicach_246839.html Muzeum Szkolne im. Pelagii Kwapulinskiej http://muzeum.y0.pl/ Bibliografia skróty: http://sbc.wbp.kielce.pl/Content/4672/Bibliografia+Regionalna+2002.pdf Wyszukiwarka: http://viaf.org/viaf/86412003/ Wyszukiwarka: http://www.startbook.com/info/Jan_Wypler Wyszukiwarka: http://www.yasni.pl/jan+wypler/informacje+osobie BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH (41): https://opacwww.bs.katowice.pl/1000194003686,wyplerjan18901965.html?ln=EN ksiazki.antykwariat: http://ksiazki.antykwariat.biz/category/matrix/pl/Z Jan Wypler i jego starania wokół sprawy polskiej na Śląsku http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy_szczeg&p_zapis=81434 --------------------------------------------------------------------- Przyczynki do historji starogórnośląskiego rodu rycerskiego Wyplerów w byłem państwie Pszczyńskiem. Katowice : im Selbstverlage des Verfassers, 1936. 99 str. https://opacwww.bs.katowice.pl/0032101414945/wypler-jan/beitrage-zur-geschichte-des- altoberschlesischen-rittergeschlechts-der-wypler-in-der-ehemaligen http://archiwumallegro.com.pl/jan+wypler+beitrage+zur+geschichte-1_2439973251.html https://www.yumpu.com/xx/document/view/25443608/katalog-do-pobrania-pdf-45-mb-portolanpl/57 http://encyklopedia.naukowy.pl/Jan_Wypler# --------------------------------------------------------------------- http://rtpd.eu/wp-content/uploads/0-ANTOLOGIA-RUDZKA-z-ok%C5%82adk%C4%85.pdf s.265 wiersz Wojujące miasto południowe [Li Tai Po] s. 315 krótka notka o JW oraz adres do mojej starej strony wypler.webatu.com ------------------------------------------------------------ http://www.archiwum.wyborcza.pl/archiwum/tag/autor%C3%B3w+inicjatywy 80 lat temu, 25 września 1920 r. w Gliwicach ukazał się pierwszy numer tygodnika "Most - Die Bruecke". Czasopismo powstało z inicjatywy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego . Wydawane było w języku niemieckim, ale wiele było też tekstów po polsku . Miało charakter propagandowy. Nawoływało do głosowania w plebiscycie za Polską. W skład komitetu redakcyjnego wchodzili m.in. Karol Kozłowski, Jan Wypler, Walter Majowski, Paweł Gawlik oraz Teodor Wylenżok. Tygodnik drukowano w zakładach 80 lat temu, 25 września 1920 r. w Gliwicach ukazał się pierwszy numer tygodnika "Most - Die Bruecke". Czasopismo powstało z inicjatywy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Wydawane było w jęz... ------------------------ http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_ Polskiej-r1981-t20-n2/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1981-t20-n2-s59-7/Kwartalnik_Historii _Prasy_Polskiej-r1981-t20-n2-s59-77.pdf 19. Most — Die Brücke Die Wochenschrift für kulturellen Güteraustausch und polnischen Sprachunterricht. Tygodnik. Red. Karol Kozłowski i Jan Wypler. Red. odp. Paweł Gawlik. Gliwice, Bytom, od 25 IV 1922 reaktywowany w Katowicach. R . 1: 1920 — R . 2: 1921 N r 1: 26 I X 1920; n r ost. (p le b is c y to w y ): 27 III 1921; rea k t. I k w . 1924. N a k ła d : 5000 egz. Pismo agitowało za opowiedzeniem się w plebiscycie za Polską, krzewiąc m.in. znajomość poprawnej polszczyzny. Zwalczano opinie niemieckie o rzekomo niemieckim pochodzeniu kultury śląskiej oraz demaskowano ruch separatystyczny. L it.: F. Szymlczek, C za sop ism o plebiscytowe ,,Most” , „K w a r ta ln ik O p o ls k i” , R . 8: 1962, n r 3/4, s. 23—31, S u m ., Z s f.; J. Wypler, Najciekawszy „M o s t ” , K a le n d a rz Ś lą sk i” , K a to w ic e 1957, s. 105— 106. ------------------------------ 120lecie dodaj zdjecia http://www.wiadomosci24.pl/artykul/uczczono_pamiec_wielkiego_kochlowiczanina_138659.html ---------------Wieluch---------------------- Polski Biuletyn Orientalistyczny; The Polish Bulletin of Oriental Studies 1937 Vol.1 http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=113063&from=publication strona cyfrowa 114-115 Słownik Chińsko-Polski do czytania tekstów chińskich bez przygotowania. http://katalogi.kc-cieszyn.pl/index.php/news,37/ http://www.kc-cieszyn.pl/index.php/news,37 - na temat słownika Wielucha. D. Wieluch: Słownik chińsko-polski do czytania tekstów chińskich bez przygotowania, Katowice 1936; maszynopis na prawach rękopisu; ex libris E. R.; powielono 200 egzemplarzy, ten nr 9, dla hrabiego Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie. --------------------------------------------------------------------- W służbie śląskiej ziemi... (Jan Galicz - Jan Wypler - Ryszard Ligacz), „Kwartalnik Opolski” 1987 (druk: 1988), nr 2, s. 69-80. [Rec.] J. Mayer, W. Szewczyk, W kręgu Domana Wielucha, Katowice 1987; A. Widera, Jan Wypler 1890-1965. Sinolog, nauczyciel, Katowice 1987, „Zaranie Śląskie” 1989 (druk: 1990), nr 2, s. 334-336. Jan Wypler i jego starania wokół sprawy polskiej na Śląsku, „Studia Historica Slavo-Germanica” 1989, t. XV, s. 193-199. Translates the Jewish drama Sezowie (The judges) of the painter-poet Stanisław Wyspiański. (The world premiere was 1907, 1911 it had been picturized. Morgenstern´s translation is lost. In 1937 the work has been again translated into German by Jan Wypler from Kattowitz – who happens to be of the same age as Morgenstern – an published by him privately.) Mam trzy skarby, które najbardziej chronię. Pierwszy to współczucie. Drugi to oszczędność. Trzeci to pokora. Ze współczucia pochodzi odwaga. Z oszczędności pochodzą środki pozwalające na szczodrość. Z pokory pochodzi odpowiedzialne rządzenie. Dzisiaj ludzie odrzucili współczucie, By stać się zuchwali. Porzucili oszczędność, By stać się rozrzutni. Utracili pokorę, By być pierwsi. Taka droga prowadzi do śmierci. Lao-tse ----------------------------------------------------------------- Kuo Mo Jo Doradca królewski Dr. w 5 a. Czü Jüan (Wypler), Czü Jüan doradca królewski (Wojtasiewicz - druk) Chü Yüan [wyd.]: 1942 [tłum.]: Widera Aleksander, Wojtasiewicz Olgierd, Wypler Jan [teatr]: Szczecin SZWSP 1959-10-31 (Wojtasiewicz) [druk]: (Wypler) "Zeszyty Wrocławskie" 1951 nr 2 (frag.); (Wypler) "Życie Literackie" 1952 nr 2 (frag.); (Wojtasiewicz) Warszawa 1952; (Wojtasiewicz) Warszawa 1955 ---------------------------------------------- Kuo Mo Jo W imię ludu Dr. w 5 a. T'ang-ti chich hua [wyd.]: 1945 [tłum.]: Wypler Jan [egz. teatr.]: (Wypler) BTS 2444 ------------------------------------------------ Jan Wypler był rozkochany w książkach, przez wiele lat zbierał ciekawe a czasem rzadkie wydawnictwa. Zbierał też własne prace, nierzadko przez siebie wydawane. Po śmierci Wyplera jego cenny księgozbiór rozproszył się – wiele egzemplarzy zaginęło bezpowrotnie. Wiele z ocalałych trafiło do Biblioteki Śląs­kiej. Całkiem sporo znajduje się w Szkolnym Muzeum III LO w Kochłowicach. Są tu rękopisy, książki powielane, przedruki oraz wznowienia. Wykaz publikacji dostępnych w szkolnym muzeum zamieściła p. Katarzyna Zbytniewska w swej pracy magisterskiej poświęconej postaci wybitnego kochłowiczanina (patrz : Źródła) Źródła: Snoch, Bogdan. Górnośląski leksykon biograficzny. Katowice 1997, s. 133. Zbytniewska, Katarzyna. Jan Wypler – jego twórczość pisarska i przekładowa : zachowana spuścizna Kochłowiczanina. Katowice 1994 (praca magisterska). --------------------------------------------------------------------------

   Uwagi i pytania proszę wysyłać na maila: 
   czesiekmnich@hotmail.com