Plebiscyt na katowiczanina 150-lecia: Jan Wypler
Źródło: "katowice.wyborcza.pl", Jan Wypler (1890-1965).
Plebiscyt na katowiczanina 150-lecia: Jan Wypler, 22.04.2015


Plebiscyt na katowiczanina 150-lecia

     Jan Wypler urodził się w Kochłowicach. Znał ok. 40 języków, w tym 20 biegle. Był pedagogiem, tłumaczem, działaczem społecznym. Za swą twórczość literacką w 1960 r. otrzymał nagrodę artystyczną miasta Katowic.

     Już podczas studiów zajmował się tłumaczeniem na język niemiecki m.in. poezji Staffa, nowel Żeromskiego, dramatów Wyspiańskiego. Współpracował z Polskim Komisariatem Plebiscytowym, zajmując się propagandą. Był redaktorem naczelnym dwujęzycznego czasopisma "Most - Die Bruecke". Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski w latach 1922-1930 nauczał w Gimnazjum im. Mickiewicza w Katowicach niemieckiego, francuskiego, łaciny i greki.

     Gdy jeden z przyjaciół zainteresował go sinologią, szybko nauczył się biernie języka chińskiego. Tłumaczył chińską i japońską poezję, a w 1939 r. opublikował rozprawkę "Jak można łatwo nauczyć się po chińsku". Podczas okupacji mieszkał w Katowicach i na tajnych kompletach nauczał języków obcych. Po wojnie wrócił do pracy pedagogicznej w liceum i gimnazjum męskim oraz szkole plastycznej w Katowicach. Wydał m.in. "Wiersze chińskie", a w 1958 r. Wydawnictwo "Śląsk" opublikowało jego opowiadania. Zmarł w Katowicach.

     Katowice obchodzą w tym roku 150. rocznicę nadania praw miejskich. Z tej okazji przypomnimy 150 osób, codziennie jedną, które w życiu Katowic odegrały znaczącą rolę. I z nich w plebiscycie chcemy wybrać najwybitniejszą. Własne propozycje katowiczan 150-lecia możecie przysyłać mailowo na listy@katowice.agora.pl lub tradycyjną pocztą: "Gazeta Wyborcza", ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice, z dopiskiem "Katowiczanin 150-lecia".

Źródło: katowice.wyborcza.pl