Jan Wypler - prezentacja twórczości

Prezentacja została przygotowana przez Bibliotekę Śląską (YouTube)