Studiujemy kulturę i język chiński
Studiujemy kulturę i język chiński.
Źródo: Trybuna Robotnicza 1955, nr 274 - Studiujemy kulturę i język chiński.
Wersję cyfrową przygotował: Czesław Mnich.


Jan Wypler

     Woj. Dom Kultury w Stalinogrodzie przyjmuje wpisy do koła studiującego kulturę chińską z równoczesną nauką języka tego kraju. Wykłady prowadzić będzie znany sinolog prof. Jan Wypler.

     Kurs odbywać się będzie 4 razy w miesiącu po 2 godziny. Wysokość opłaty nie przekroczy 20 zł miesięcznie. Wpisy przyjmuje się w godz. od 10 do 18 w pokoju 71 ul. Francuska 12.

     Koło rozpocznie pracę w pierwszych dniach grudnia br.

Źródło: Trybuna Robotnicza