Jan Wypler
(1890-1965) Materiały do bibliografii


    Prace autorskie (zobacz chronologicznie)
 • 1. Beiträge zur Geschichte des altoberschlesischen Rittergeschlechts der Wypler in der ehemaligen Herrschaft Pless. - Deutsche Ausgabe. - Katowice: im Selbstverlage des Verfassers, 1936. 99 s.; 24 cm Równol. tyt. w jęz. pol.
 • 2. Brzuch z brązu, czyli o tłumaczeniach z chińskiego, „Odra", r. 4, nr 27 (1948), s. 2, 4
 • 3. Cichej nocy myśli: jak czytać i tłumaczyć wiersze chińskie, Kochłowice [b.w.], 1938. [2], 15 s.; 22 cm
 • 4. Córka króla żebraków (ze starych chińskich opowieści), Il. „Przemiany", r. 2 nr 15 (1957), s. 4
 • 5. Der Sohn [wiersz] „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 127
 • 6. J. Kochanowski, J. Wypler, „Most" 1920, nr 12, s. 6, zawiera fragm. „Trenów" w tł. na niem.
 • 7. Jak można łatwo nauczyć się po chińsku, Katowice [b.w.], 1939. 24 s., 21 cm, uzup. odb. z miesięczn. „Fantana". Tyt. i tekst pol.-niem.
 • 8. J. Kasprowicz, „Most", 1920, nr 11, s. 4-5, zawiera tekst wiersza Kasprowicza „Dies Irae" w tł. na niem.
 • 9. J. Kasprowicz, Romantiker des Schmerzes und Sänger der modernen Seele; J. Wypler, „Most", Jg. 2, nr 11 (1921), s. 26-28
 • 10. Jean Jacques Rousseau Ansicht über die Regierung, „Most", Jg. 3, nr 3 (1922), s. 3-5
 • 11. J. Ligoń, ein oberschlesischer Dichter, „Most", Jg. 3, nr 1 (1922), s. 5-6
 • 12. Kasprowicz a „Śląsk", „Rocznik Kasprowiczowski", 1936, s. 185-187
 • 13. Kasprowicz, „Śląsk" i „Most", „Fantana", r. 1, nr 1 (1938), s. 11-12
 • 14. Królewski Jedynak von Lucjan Rydel, Halka von Stanisław Moniuszko. Oj mężczyźni, oj mężczyźni von Kazimierz Zalewski [recenzje teatralne]; J. Wypler „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 125-126
 • 15. Li Tai Po - życie i twórczość poety; J. Wypler. - [Katowice b.w., po 1937]. [17] s.; il.; 23 cm
 • 16. Mickiewicz als Dichter der „Ahnenfeier"; Jan Wipler [!], Mickiewicz-Blätter, 1965, H. 28, s. 14-25
 • 17. Mi-tsy-kai-wei-czy szy sjuan. Il. „Nauczyciel", r. 2, nr 1/2 (1956), s. 15-16
 • 18. Moja droga do Mickiewicza, „Śląsk Literacki", 1956, nr 16, s. 83-84
 • 19. Nad słownikiem Domana Wielucha „Fantana", r. 2, nr 3 (1939), s. 9-11
 • 20. Najciekawszy „Most", „Kalendarz Śląski", 1957, s. 105-106 Dot. czasopisma „Most"
 • 21. Nowa sztuka Kuo-Mo-Żo; Jan Wypler, Aleksander Widera „Teatr", r. 7, nr 1 (1952), s. 5 Dramat „Czü Jüan"
 • 22. Polnische Facecyen aus dem Jahre 1624; J. Wypler „Most", Jg. 2, nr 4 (1921), s. 40
 • 23. Proben aus Julius Słowacki „Most", Jg. 2, nr 13 (1921), s. 146-148 Zawiera wiersz „Mnich" w tł. na niem.
 • 24. Shakespeares Stellung zur Religion, (Geb. 23. April 1564, gest. 23. April 1616) „Most", Jg. 3, nr 1 (1922), s. 6-7
 • 25. Sobiesciana ze Śląska „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku", t. 4 (1934), s. 202-211
 • 26. Stanisław Wyspiański „Most", 1920, nr 12, s. 6
 • 27. Stanisław Wyspiański „Meleager"; J. Wypler „Most", Jg. 2, nr 10 (1921), s. 112-113
 • 28. Stosunki prawno-małżeńskie szlachty pszczyńskiej od XVI do XVIII wieku „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku", t. 6 (1938), s. 267-292
 • 29. Trophetische Berufung [wiersz], „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 127
 • 30. Vom Geist der polnischen Dichtung. Cykl. [Cz.] 1 „Most", Jg. 2, nr 12 (1921), s. 134-136 Zawiera: [Cz.] 1. A. Mickiewicz
 • 31. Von oberschlesischen polnischen Dichtern; J. Wypler. Cykl. [Cz.] 1-2 „Most", Jg. 2, nr 7 (1921), s. 75-76; nr 10, s. 110-111 Zawiera: [Cz.] 1. N. Bontzek, [Cz.] 2. Ks. Konstanty Damroth
 • 32. Zu den Liedern Kochanowskis „Most", 1920, nr 10, s. 5
 • 33. Zur Aufführung des Melodramas in 5 Akten in Kattowitz am 9. Mai, Pabryda [właśc. Gabriela] Zapolska: Kaśka Karyatyda [!] (Kätchen, die Karyatyde) „Most", Jg. 3, nr 3 (1922), s. 8
 • 34. Zur Aufführung von Rydels: „Im Bann der bösen Geister" (Zaczarowane Koło), Teatr Polski Henryka Czarneckiego in Kattowitz „Most", Jg. 3, nr 2 (1922), s. 7

    Tłumaczenia (zobacz chronologicznie)
 • 35. „Allerheiligster Gott! Allmächtiger Gott!"; uebertragen von Jan B. Wypler. [Cz. 1-3] „Most", Jg. 2, nr 4 (1921), s. 38-39; nr 5, s. 50-52; nr 6, s. 62-64
 • 36. Bhartrhari, Mądrość, miłość, wyrzeczenie, tł. z oryg. [sanskr.] Jan Wypler, Wrocław : [b.w.], 1919, [28] s.; 24 cm
 • 37. Błogi spokój. Wybór wierszy z czasów dynastii Sung, tł. z chiń. Jan Wypler; [znaki chińskie rys. Franciszek Zgraja]. Katowice, Helena Eichhorn-Wajdowa, 1949. [20] s.; 23 cm
 • 38. Czü Jüan: Na przekór troskom (fragment poematu), przekł. Jana Wyplera i Aleksandra Widery „Życie Literackie", r. 3, nr 25 (1953), s. 5
 • 39. Dschang Le, Vom linden Wind gewiegt wellt wonnesam Gedüft am Wall, Dschang Le; aus dem chiń. Orig. übers. und nachgedichtet von J. Wypler, [B.m., b.w., 1933]. 23 s.; 20 cm
 • 40. Gedichte. Bd. 1-3, 6-8, 11, 13, [tł. z oryg. chiń. J. Wypler. - B.m.: b.w., ok. 1920], 8 wol. (12, [4] s.; [18] s.; 14 s.; 24 s.; [13] s.; [2], 22, [2] s.; [10] s.; [16] s.); 23 cm
 • 41. In Musse wandle ich am Fluss..., 78 Kurzgedichte, aus dem chiń. Orig. übers. und nachgedichtet von J. Wypler, [B.m. : b.w., ok. 1920]. [2], XII s., [34] s., il. ; 24 cm
 • 42. Już kwiaty śliwy w pełnym stoją rozkwicie. Ze zbioru „Manjo-szu", tł. z jap. J. Wypler; [literacka adapt. Ignacy Fik], Mysłowice [b.w.], 1939, [28] s., il.; 23 cm
 • 43. Kasprowicz J., Hymnen, aus dem Poln. von Jan Wypler, [Warszawa, Polskie Towarzystwo Gestetner], 1938. XXV, [5], 75, [9] s.; 21 cm. Na prawach manuskryptu. Wyd. w 100 numer. egz. - Egz. nr 90 sygn. przez autora. Z księgozbioru Stanisława Gawełka
 • 44. Kasprowicz J., Mein Abendlied; Nachdichtung von Jan Wypler „Mickiewicz-Blätter", 1964, H. 27, s. 232-238
 • 45. Kasprowicz J., Salome [wiersz]; mit Genehmigung des Dichters übertragen von Jan Wypler. [Cz. 1] „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 117-119 Fragment
 • 46. Kasprowicz J., Salve Regina [wiersz], autorisierte Uebersetzung aus dem Polnischen von Jan Wypler „Most", Jg. 3, nr 5 (1922), s. 70-71 Fragment
 • 47. Kuo Mo-Żo, Czü-Jüan [fragm. dramatu]; Kuo Mo-Żo; z oryg. chiń. przeł. Jan Wypler przy współpracy literackiej Aleksandra Widery, „Zeszyty Wrocławskie", R. 5, nr 2 (1951), s. 117-134
 • 48. Kuo Mo-Żo, Po deszczu [wiersz], Kuo Mo-Żo, tł. z oryg. chiń. Jan Wypler „Przemiany", R. 2, nr 34 (1957), s. 8
 • 49. Kuo Mo-Żo, Po deszczu. W poszukiwaniu prawdy [wiersze], Kuo Mo-Żo, tł. z oryg. chiń. J. Wypler „Dziennik Zachodni", R. 11, nr 85 (1955), dod. „Świat i Życie", s. 2
 • 50. Kuo Mo-Żo, Pochwała nowych Chin [wiersz]; Kuo Mo-Żo. Długi marsz I, Długi marsz II [wiersze]; Mao Tse-Tung, przekł. z oryg. Jana Wyplera; oprac. poetyckie Aleksandra Baumgardtena, Il. „Dziennik Zachodni", R. 12, nr 236 (1956), dod. „Perspektywy", s. 1
 • 51. Li-Tai-Po, ...od ludzi daleko, wybrane wiersze poety Li Taj Po, tł. z oryg. chiń. Jan Wypler. [Katowice : b.w., 1939]. - [34] s., il.; 23 cm. Na prawach manuskryptu
 • 52. Li-Tai-Po, Gdy nadchodzi wino [wiersz], Li Tai-Po; tł. z oryg. chiń. Jan Wypler „Przemiany", R. 2, nr 25 (1957), s. 8
 • 53. Li-Tai-Po, Pieśni o winie, Li Taj Po, tł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler ; il. i tekst wykonał Franciszek Zgraja; [literacka transkr. Wilhelm Szewczyk]. Katowice : [Jan Wypler, 1939]. - [19] s., il. ; 23 cm
 • 54. Li-Tai-Po, Wybór wierszy, Li Tai Po; [tł. z chiń.] Jan Wypler. [B.m. : b.w., po 1938]. - 56 s.; 23 cm
 • 55. Małżonek nikczemny i inne opowiadania chińskie, z chiń. tł. Jan Wypler. Katowice „Śląsk", 1958. 207, [3] s., [7] k. tabl. : il., err. ; 21 cm. Dedykacja autora dla Celestyna Kwietnia. Ze zbiorów Ireny i Celestyna Kwietniów w Katowicach
 • 56. Pływamy przez życie jak we śnie. Antologia wierszy, tł. z oryg. chiń. Jan Wypler. [B.m. : b.w., ok. 1936]. [2], 55 s., il.; 23 cm
 • 57. Przysłowia, tł. z chiń. Jan Wypler. Katowice [b.w.], 1939. - [23] s., 16 cm
 • 58. Słowacki J., Genesis aus dem Geiste, uebertragen aus dem Poln. von Jan Wypler. [Cz. 1] „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 115-117 Fragment
 • 59. Staff L., Aus dem Tag der Seele, übertragen von J. Wypler. [B.m.: b.w., po 1930]. [20] s.; 23 cm
 • 60. Staff L., Von der Süssigkeit des Leidens [wiersz], L. Staff ; Nachdichtung Jan Wypler „Most", 1920, nr 7, s. 5
 • 61. Staff L. M., Der bleichen Jungfrau [wiersz] / Ludwig Staff; Nachdichtung Jan Wypler „Most", 1920, nr 7, s. 2
 • 62. Tu Fu, Do przyjaciela Wei Pa, Literata [wiersz], przeł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler „Przemiany", R. 2, nr 29 (1957), s. 8
 • 63. To Szao-Ling, Wiersze chińskie, tł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler, [tekst wykonał Fr. Zgraja]. [Katowice, b.w., 1939]. - 18 s., il.; 23 cm
 • 64. Urok wdzięku kobiecego, wiersze chińskie, tł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler; il. i tekst wykonał Franciszek Zgraja. Katowice : [b.w., po 1936]. - 26, [2] s., il.; 24 cm. Na prawach manuskryptu
 • 65. Wang An-Szy, Wybór wierszy, tł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler; [przy adaptacji literackiej pierwszych 3 wierszy współprac. Aleksander Widera]. [Katowice, b.w., 1939]. 12 s., il.; 23 cm. Na prawach manuskryptu
 • 66. Wen Tung, In Ruh schau ich das Treiben dieser Welt, aus dem chiń. Orig. übers. und nachgedichtet von J. Wypler. [Katowice, b.w., 1928]. 19 s.; 20 cm
 • 67. Wielka wiedza, przeł. z oryg. [chiń.] Jan Wypler, Katowice, [b.w.], 1937. 15 s.; 23 cm
 • 68. Wiersze chińskie, tł. z oryg. Jan Wypler; il. i tekst wykonał Zygfryd Janik; literacka współpr. Aleksander Widera [i in.]. Katowice, [Jan Wypler, ok. 1948]. 72 s., il.; 29 cm
 • 69. Winawer B., Totengespräche: Gespräche zwischen William Shakespeare und dem Griechen Aristophanes, autoris. Uebers. aus dem Poln. Jan Wypler „Most", Jg. 3, nr 9/10 (1922), s. 120-121
 • 70. Wyspiański S., Die Richter: Tragödie, von St. Wyspiański; autoris. Übers. aus dem Poln. von Jan Wypler. [Katowice]: Verlag von J. Wypler, [ok. 1937]. VII, 59, [1] s.; 19 cm. Na prawach manuskryptu. Dedykacja autora dla Konstantego Matuszka. Wyd. w 100 numer. egz. - Egz. nr 5
 • 71. Czuang Dze [= Zhuangzi], Myśli wybrane; przekł. z oryg. [chiń.] z wstępem, koment. i rozprawką „Tschuang-tse lebens, und seelenkundlich gesehen" Jan Wypler. Katowice: nakł. tygodnika „Kuźnica", 1937. 136 s.; 17 cm.
 • 72. Żeromski S., Vergessen, autoris. Uebers. aus dem Poln. von Jan Wypler. [Cz. 1-3] „Most", Jg. 3, nr 2 (1922), s. 4-5; nr 3, s. 5-6; nr 4, s. 53-55

    Biografie i opracowania twórczości (zobacz chronologicznie)
 • 73. (pna), Wybitny kochłowiczanin, (pna) [krypt.] „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej", R. 29, nr 2 (1986), s. 4
 • 74. (zp), Poliglota, filozof, pedagog, (zp) [krypt.]. - Il. [Głos Zabrza i Rudy Śląskiej", R. 27, nr 52/53 (1984), s. 5
 • 75. B.M., Jan Wypler i „Most", B.M. [krypt.] „Poglądy", R. 19, nr 6 (1981), s. 18
 • 76. Biniecka J., Wspomnienie o wybitnym kochłowiczaninie, sinologu, profesorze Janie Wyplerze, Il., Goniec Górnośląski. R. 23, nr 34 (1981), s. 3
 • 77. Hojka Z., Działalność translatorska Jana Wyplera, Wieki Stare i Nowe. T. 4 (2005), s. 151-167
 • 78. Kosiński R, Jan Wypler. Il., „Poglądy", R. 2, nr 13 (1963), s. 18
 • 79. Kuczyński K. A., Jan Wypler i jego starania wokół sprawy polskiej na Śląsku, Studia Historica Slavo-Germanica. T. 15 (1989), s. 193-199
 • 80. Kuczyński K. A., W kręgu śląskiej sinologii, „Zaranie Śląskie", - R. 52, nr 2 (1990), s. 334-336 Recenzja książek: W kręgu Domana Wielucha, Józef Mayer, Wilhelm Szewczyk oraz Jan Wypler 1890-1965, Aleksander Widera
 • 81. Kuczyński K. A., W służbie śląskiej ziemi...: (Jan Galicz, Jan Wypler, Ryszard Ligacz), „Kwartalnik Opolski", R. 33, nr 2 (1987), s. 69-80 Toż w: Prawda i mit: studia i szkice z polsko-niemieckich stosunków literackich. Warszawa, 1990. S. 167-188
 • 82. Mayer J., O śląskim sinologu Janie Wyplerze i jego księgozbiorze w Bibliotece Śląskiej, Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej. R. 16 (1972), s. 6-71
 • 83. Mayer J., W kręgu Domana Wielucha, Józef Mayer, Wilhelm Szewczyk; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. Katowice, WBP, 1987. 27 s.; 1 portr., err.; 21 cm Zawiera: Wilhelm Szewczyk: Jan Wypler, s. 20-24
 • 84. Obrzud Z., Piękny i zapoznany żywot Jana Wyplera. Il., „Odra", R. 3, nr 5 (1947), s. 5-6
 • 85. Potemski T., Prof[esor] Jan Wypler: w pracowniach śląskich naukowców. - Il., „Trybuna Robotnicza", 1952, nr 29, dod. „Trybuna Tygodnia", s. 2
 • 86. Prof. Jan Wypler - sinolog, poliglota i tłumacz, uczył, działał i mieszkał w Bytomiu. Il., „Życie Bytomskie", 1961, nr 49, s. 1,5
 • 87. PRZE: Jan Wypler (1890-1965), sinolog, PRZE [krypt.]. Il., Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 219, „Gazeta w Katowicach", s. 2
 • 88. Rakoczy J., Chińscy poeci i polski tłumacz - jubileusz pracy Jana Wyplera. - Il., Dziennik Zachodni. R. 4, nr 323 (1948), dod. „Świat i Życie", s. 1
 • 89. Sławińska I., W pracowni śląskiego sinologa. Il., Trybuna Robotnicza, 1954, nr 300, s. 3
 • 90. Szewczyk G., Jan Wypler - popularyzator i tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, W: Zapomniani: z dziejów literatury polskiej na Śląsku, pod red. Jana Malickiego i Grażyny Szewczyk. Katowice, Muzeum Śląskie, 1992, s. 142-152
 • 91. Wichura-Zajdel E., Jan Wypler, „WTK Tygodnik Katolików", 1966, nr 3, s. 2
 • 92. Widera A., Jan Wypler. Il., „Ogniwa", R. 2, nr 52 (1947), nr 1 (1948), s. 8
 • 93. Widera A., Jan Wypler - uczony śląski, „Ogniwa", R. 4, nr 33 (1946), s. 5
 • 94. Widera A., Jan Wypler: sinolog, nauczyciel, 1890-1965. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1987. 15, [1] s.; 24 cm. (Sylwetki Działaczy Śląskich)
 • 95. Widera A., Jubileusz Jana Wyplera. Il., „Śląsk Literacki", 1954, nr 9, s. 155-159
 • 96. Widera A., Niezwykły umysł, niezwykłe serce - wspomnienie o Janie Wyplerze, „Poglądy", R. 5, nr 3 (1966), s. 2
 • 97. Widera A., Śląski sinolog Jan Wypler - (w 20. rocznicę śmierci), „Katolik" 1985, nr 51/52, s. 9
 • 98. Widera A., Wspominając Jana Wyplera. Il., „Śląsk", R. 6, nr 4 (2000), s. 19
 • 99. Widera A., Wspomnienie o Janie Wyplerze. Il., „Panorama", 1966, nr 4, s. 7
 • 100. Wilczek S., Jan Wypler - (wspomnienie pośmiertne), „Trybuna Robotnicza", 1965, nr 307, s. 3
 • 101. Wypler J., Śląski uczony-prof. Jan Wypler jedyny w Polsce tłumacz poezji hinduskiej [wywiad], rozm. Irena Wiosna, „Wieczór", 1956, nr 110, s. 2
 • 102. WYŻ: Jan Wypler, WYŻ [krypt.]. Il., „Odra", R. 2, nr 15 (1959), s. 1-2

    Spuścizna rękopiśmienna po Janie Wyplerze w zbiorach Biblioteki Śląskiej
    Tłumaczenia i prace autorskie
 • 103. BABA TAHIR URJAN: Utwory staroperskie. Tł. na niem., 1965, 55 k. Rkps R 1212 II
 • 104. Bhartrhari, [Materiały rękopiśmienne Jana Wyplera]. Tł. z sanskr., 2 z. (34 ; 94 k. luź.). Rkps R 1249 III
 • 105. Bhartrhari, Mądrość, miłość, wyrzeczenie. Tł. z sanskr., 29 k. Maszynopis R 1251 III
 • 106. Bhartrhari, Übersetzt und nachgedichtet aus dem Sanskrit, 67 k. Rkps R 1250 III
 • 107. Dhammapada, Weg der Wahrheit. Tł. z pali, 1964, 2 z. (30 ; 95 k.). Rkps R 1211 II
 • 108. Dschangle Le, Vom linden Wind gewiegt Welt wonnesam Gedüft am Wall. Tł. z chiń., 24 k. luź. Rkps R 1199 I
 • 109. Hafiz, Nachdichtungen aus dem Persischen. Tł. z pers., 24 k. Rkps R 1214 II
 • 110. Im reinen Glück entflieht der Weise Heil der wirren Zeit. Tł. z chiń., 34 k. luź. Rkps R1192 I
 • 111. In Musse wandle ich am Fluss. 78 Kurzgedichte. Tł. z chiń., 48 k. Rkps i maszynopis R1194 I
 • 112. Jüan Czeün, Panna Jing Jing. Tł. z chiń., 26 k. luź. Rkps R 1197 II
 • 113. Już kwiaty śliwy w pełnym stoją rozkwicie. Tł. z jap., ze zbioru „Manjo-szu". Mysłowice 1939, 28 k. Rkps i maszynopis R 1202 II
 • 114. Kalidasa, Kumarasambhava. Tł. z sanskr., 24 k. luź. Rkps R 1213 II
 • 115. Kalidasa, Die Schönheit der Uma [...]. Tł. z sanskr., 1964, 31 k. luź. Rkps R 1213 II
 • 116. Kasprowicz J., Das Festnacht der Herodias [...]. Tł. z pol. na niem. 66 k. Rkps R 1226 III
 • 117. Kasprowicz J., [Tłumaczenia różnych utworów Jana Kasprowicza na j. niemiecki]. 76 k. Maszynopis i rkps R 1227 III
 • 118. Kuo-Mo-Żo, Czü-Jüan [W imię ludu]. Dramat w 5 aktach. Tł. z chiń., przy współpr. A. Widery, 185 k. Kopia maszynopisu R 1220 III
 • 119. Li-Tai-Po, [Wybór chińskich wierszy w języku niemieckim]. Tł. z chiń., 88 k. Maszynopis R 1238 III
 • 120. Li-Tai-Po, Wybór wierszy. Tł. z chiń., 56 k. luź. Maszynopis i rkps il. R 1206 II
 • 121. Małżonek nikczemny. Tł. z chiń., 30 k. Kopia maszynopisu R 1203 II
 • 122. Örl-Tu-Me, Die doppelte Pflaumenblüte [...]. Tł. na niem., 1953-1962, 21 z. Rkps R 1216 II
 • 123. Pantschatantra. Altindische Weisheit. Tł. z sanskr., 1964, 2 z. (26 ; 30 k.). Rkps R 1209 II
 • 124. Pływamy przez życie jak we śnie. Antologia wierszy. Tł. z chiń., 58 k. luź. Maszynopis R 1205 II
 • 125. Po-Sing-Czein, Historia panny Li. Tł. z chiń., 2 z. (12 ; 15 k.). Maszynopis i kopia maszynopisu R 1217-1218 III
 • 126. Przysłowia. Tł. z chiń., Katowice 1939, 17 k. luź. Maszynopis i rkps il. R1191 I
 • 127. Słowacki J., Geburt aus dem Geiste. Tł. na niem., 7 k. luź. Maszynopis R 1223 III
 • 128. Słowacki J., König-Geist. Erste Rapsodie, I Gesang. Tł. na niem., 16 k. Maszynopis i rkps R 1224 III
 • 129. Staff L., Aus dem Tag der Seele. Tł. na niem., 22 k. luź. Rkps il. R 1200 II
 • 130. Staff L., Godiwa, Wiersze. Tł. na niem. 2 z. (37 ; 34 k.). Rkps i maszynopis R 1245 III
 • 131. Su Kung Tu, Die 24 Weisen der Dichtung. Eine taoische „Ars poetica " Altchines. Tł. z chiń., 1963-1964, 2 z. (27 ; 21 k.). Rkps R 1207 II
 • 132. Tao-Te-King. Tł. na niem. i pol., 111 k. Rkps R 1247 III
 • 133. Wen Tung, In Ruh schau ich das Treiben dieser Welt. Tł. z chiń., 20 k. luź. Rkps. R1198 I
 • 134. Wielka wiedza, Tł. z chiń., Katowice 1937, 18 k. luź. Maszynopis i rkps. il. R 1196 II
 • 135. Wiersze chińskie. Tł. z chiń., il. i tekst wykonał Zygfryd Janik, literacka współpr. Aleksander Widera, Wilhelm Szewczyk, Emanuel Imiela, Zofia Madejowa, Michał Zuber, Katowice 1946, 72 k. Rkps. il. R 1219 III
 • 136. Wypler J., [Antologia chińskich wierszy. Materiały], 131 k. Notatki i maszynopis R 1237 III
 • 137. Wypler J., Betrachtungen über Tao-Te-King und Laotse, 15 z. R 1244 II
 • 138. Wypler J., Carmina religiosa, 12 k. Pol., niem. rkps R 1201 II
 • 139. Wypler J., Cichej nocy myśli. Jak czytać i tłumaczyć wiersze chińskie, Katowice 1938, 18 k. luź. Maszynopis R 1204II
 • 140. Wypler J., Der mystische Słowacki [..., ok. 1939], 5 k. luź. Kopia maszynopisu R 1222 III
 • 141. Wypler J., Dhammapada. Einleitung und Kommentar, 44 k. Rkps R 1210 II
 • 142. Wypler J., Gedichte. Bd. 1-3, 6-8, 13, 7 z. Rkps il. R1193 I
 • 143. Wypler J., Ideologia dzisiejszych Niemiec, 8 k. Kopia maszynopisu R 1232 III
 • 144. Wypler J., Tao als Magna Mater im muttersymbolischen Weltgefühl des Verfassers [...], 1961, 2 z. (38 ; 36 k.). Rkps R 1208 II
 • 145. Wypler J., Li-Tai-Po, życie i twórczość poety, 16 k. luź. Maszynopis R 1195 II
 • 146. Wypler J., Lourdes 1926, Impressionen einer Reise von Jan Wypler, 1926, 12 k. luź. Kopia maszynopisu R 1221 III
 • 147. Wypler J., Mickiewicz als Dichter der „Ahnenfeier", 9 k. luź. Kopia maszynopisu R 1225 III
 • 148. Wypler J., Wypler Jan, Übersetzungen aus dem Französischen, 1964, 2 z. (15 ; 15 k.). Rkps R 1215 II
 • 149. Wyspiański S., Die Richter. Tł. na niem., 1924, 62 k., Rkps i kopia maszynopisu R 1230 III
 • 150. Wyspiański S., Meleager. Tł. na niem., 56 k. Rkps R 1228 III
 • 151. Wyspiański S., Protesilaus i Laodameia. Tł. na niem., 82 k., Rkps i maszynopis R 1229 III
 • 152. Wyspiański S., Tłumaczenia różnych utworów Stanisława Wyspiańskiego na język niemiecki, 15 k., Kopia maszynopisu R 1231 III

    Materiały różne
 • 153. Materiały rękopiśmienne po Janie Wyplerze, 2 teki. Luźne kartki, zeszyty, maszynopisy R 1239 III
 • 154. Notatki z gazet dotyczące dzieł J. Wyplera, 15 k. Kopia maszynopisu R 1240 III
 • 155. Przekłady różnych poetów francuskich, rosyjskich, czeskich itp. na język niemiecki, 124 k. Rkps i kopia maszynopisu R 1233 III
 • 156. Przekłady utworów następujących autorów chińskich [...]. Tł. na niem., 8 z. Rkps i maszynopis R 1234 III
 • 157. Przekłady utworów różnych poetów polskich na język niemiecki, 115 k. Rkps i maszynopis R 1248 III
 • 158. Recenzje: teatr, opera, malarstwo, muzyka, 82 k. Wycinki prasowe z czasopism „Der Weise Adler" i „Most" R 1235 III
 • 159. Wycinki z gazet obejmujące utwory Jana Wyplera drukowane w czasopismach, 82 k. Wycinki prasowe R 1236 III

    Wykaz ważniejszych skrótów i symboli zastosowanych w bibliografii
  ang. angielskiil. ilustracja, ilustrowałpol. polski
  b.m brak miejscajap. japońskiR. Reihe, rocznik
  b.w. brak wydawcyjęz. językr. rok
  Bd. BandJg. Jahrgangrkps rękopis
  br. bieżący rokk. kartasanskr. sanskrypt
  cz. częśćkrypt. kryptonims. strona
  chiń. chińskiluź. luźnet. tom
  dod. dodatekm. in. między innymiTl. Teil
  dot. dotyczynakł. nakładtł. tłumaczenie, tłumaczył
  err. errataniem. niemieckityt. tytuł, tytułowy
  H. Heftnr numerwyd. wydał, wydanie
  i in. i inniok. okołoz. zeszyt

  BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH (Zobacz zbiór dokumentów i opracowań Jana Wyplera)

  Na podstawie zbiorów Biblioteki Śląskiej opracowały: Agnieszka Magiera, Agnieszka Matusiak i Anita Tomanek, przy współpracy Katarzyny Grabowskiej-Pławeckiej, Piotra Makolondry, Elżbiety Śledziony i Małgorzaty Zybert. Wersję elektroniczną przygotował Czesław Mnich.